Afschaffing hulpmiddelen voor dyslectische kinderen

Vanaf dit jaar mogen leerlingen met dyslexie geen gebruik meer maken van de spellingscontrole op de computer tijdens het maken van hun eindexamen. Veel ouders van kinderen met dyslexie maken zich daarom ernstig zorgen. Want dit jaar telt de spellingvaardigheid van leerlingen namelijk mee voor het examencijfer.

Wat houdt de afschaffing van de spellingscontrole in voor leerlingen met dyslexie die later dit jaar hun eindexamen moeten maken?

 

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben problemen met lezen en schrijven. Zij halen letters door elkaar, zijn als het ware ‘doof’ voor grote hoeveelheden tekst. De mate waarin leerlingen dyslectisch kunnen zijn is verschillend.

Op basisscholen wordt dyslexie vaak geconstateerd. Hoewel dyslexie niet te genezen valt, is er wel een behandeling om het draaglijker te maken. Kinderen op de basisschool krijgen grotere vellen papier of mogen gebruik maken van geluidsfragmenten. Zware dyslectici hoeven niet te schrijven, maar mogen de computer gebruiken. Met een dyslexieverklaring komt vaak geld vrij voor dergelijke apparatuur.

 

Nieuwe maatregel

In het najaar is door het College voor Toetsen en Examens de maatregel ingevoerd, op verzoek van het ministerie van Onderwijs. Het is dus terecht dat leerlingen zich zorgen maken, want door het verdwijnen van hulpmiddelen worden zij toch op het lezen van complete teksten en het schrijven ervan aangewezen.

Door de nieuwe regel is het zo, dat leerlingen die wel om schrijfondersteuning op de computer vragen, maximale puntenaftrek krijgen. Het aantal echte fouten maakt dan niet uit (Bron: NOS).

 

Eindexamen niet op niveau

Balans, een vereniging die is opgericht voor ouders met kinderen die ontwikkelingsstoornissen hebben, is niet blij met de nieuwe maatregel. Zij stellen dat kinderen het eindexamen niet op niveau gaan halen, omdat ze belemmerd worden door hun ontwikkelingsstoornis.

Ook ouders vrezen dat hun kinderen veel nadeel zullen hebben aan deze nieuwe regel.

Balans vindt dat er niet goed is nagedacht over de nieuwe regel. Zij zijn bang dat kinderen die – ondanks hun dyslexie – goed scoren en een hoog niveau halen, de dupe zijn van de zorgen rondom het slechte taalonderwijs. Doordat kinderen het Nederlands steeds minder goed eigen maken moesten er wijzigingen komen in het aanbod, maar dat daarmee hulpmiddelen worden weggeslagen, kan nooit de bedoeling zijn.

Het College voor Toetsen en Examens is niet voornemens om de maatregel ongedaan te maken.

 

Tweede Kamer geschrokken

Gelukkig zijn niet alleen ouders en Balans geschrokken. Ook in de Tweede Kamer leidt de maatregel tot veel zorgen. PvdA, CDA, SP, D66 en PVV geven in het Algemeen Dagblad aan dat ze erg geschrokken zijn van deze maatregel. Michel Rog van het CDA heeft zelfs op de radio aangegeven dat hij vindt dat staatssecretaris Sander Dekker niet goed heeft geluisterd naar de Tweede Kamer. Volgens hem is besproken dat spelling mee moest tellen in het examen, maar ook dat kinderen met een beperking – zoals dyslexie – wel een eerlijke kans moeten krijgen. Bijvoorbeeld door ze langer de tijd te geven of door een spellingscontrole te gebruiken.

Ook komt de maatregel nogal uit de lucht vallen.

Rog geeft in hetzelfde interview aan dat er wel een debat is geweest over het afschaffen van de spellingscontrole, maar dat Sander Dekker nooit een terugkoppeling heeft gegeven en de regel nu ineens is ingevoerd. Daarover is niet gecommuniceerd.

Het CDA vraagt om opheldering. Er zal op 10 februari een debat plaatsvinden waarin zij Sander Dekker aan de tand kunnen voelen over de gemaakte keuze. De PvdA is het ook niet eens met de nieuwe maatregel. Zij vinden dat kinderen geen eerlijke kans krijgen, want dyslexie is geen keuze. De SP vindt het vooral bezwaarlijk dat de regel in een lopend schooljaar is aangepast.

 

‘Met dyslexie kun je best een examen maken’

Het Ministerie van Onderwijs laat via een woordvoerder weten dat het aantal punten dat kan worden afgetrokken beperkt is. Bovendien stelt de woordvoerder: ‘Met dyslexie kun je best een examen maken’.

 

 

Leave a Reply