Haal de hoofdpersoon uit je boek de klas in! Die missie krijgen leerlingen als ze ervoor kiezen om het werkblad “interview met de hoofdpersoon uit je boek” te maken. Ze kruipen eerst in het hoofd van de interviewer en moeten met goede vragen komen. Daarna kruipen ze in het hoofd van hun hoofdpersoon of favoriete personage om die vragen te beantwoorden.

Download het werkblad

Hoe werkt dit oefenblad?

Het werkblad heeft een duidelijke opzet. Leerlingen moeten eerst vijf vragen bedenken die beantwoord kunnen worden met een verhaal. Het moeten dus geen gesloten vragen, maar open vragen zijn. Na het opstellen van die antwoorden in steekwoorden, gaan de leerlingen het interview uitschrijven in een verhaal.

Boekpromotie interview met de hoofdpersoon

Vaardigheden

Welke vaardigheden worden er bij dit werkblad aangehaald?

 • Leerlingen leren dat er open vragen gesteld moeten worden, zodat er ook een verhaal als antwoord kan komen.
 • Daardoor leren leerlingen ook dat gesloten vragen niet uitnodigen om veel te vertellen.
 • De leerlingen leren van tevoren vijf vragen te bedenken waarmee ze zoveel mogelijk informatie loskrijgen.
 • De leerlingen leren zich verplaatsen in het hoofd van een interviewer.
 • De leerlingen leren zich vervolgens verplaatsen in het hoofd van de geïnterviewde.
 • Leerlingen leren ook een artikel te schrijven gebaseerd op de vragen en antwoorden.

 

Koppeling met andere vakken

Er is bij dit werkblad zeker koppeling mogelijk met andere vakken. Zo kan er uiteraard gelet worden op spelling en het gebruik van leestekens. Ook kan dit werkblad gekoppeld worden aan een taalles spreken en luisteren, waarin interviews centraal staan. Op die manier wordt deze opdracht meer levendig voor kinderen. Uiteraard kan deze opdracht ook dienen als vervolg op een dergelijke les, om de geleerde vaardigheden nog eens te herhalen.

 

Eisen en beoordeling

Als leerkracht vindt u het waarschijnlijk prettig om een beoordeling te kunnen geven, die hangt aan een aantal eisen. In ons werkblad gaan we uit van een beoordeling op drie niveaus (Aandachtspunt, Voldoende en Goed). Dit is natuurlijk altijd aan te passen.

Welke eisen u aan het interview en de uitwerking daarvan stelt, hangen af van diverse factoren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De leeftijd van uw klas (onze werkbladen kunnen in principe vanaf groep 5 gebruikt worden);
 • De stof die uw klas al gehad heeft;
 • Is er netjes gewerkt?
 • Heeft de leerling de tijd genomen om zich voor te bereiden?
 • Kloppen de gegevens in het interview?

Kinderboekenhelden

Uitbreiding

Als u het interview nog meer ruimte wil geven, kunt u ervoor kiezen om het klassikaal te laten voorlezen. Ook kunt u in werkvorm variëren door kinderen samen te laten werken. Eentje is dan de interviewer (bijvoorbeeld degene die de vragen gesteld heeft) en een andere leerling is het personage uit het boek. In een setting voor de klas voeren zij het interview op.

Wat ook altijd leuk is om een terugkoppeling van het interview te geven op de website van school of op een speciale blog. Op die manier worden de werkjes van de leerlingen vereeuwigd en hebben ook belangstellenden de mogelijkheid om er naar te kijken. U kunt dan zowel de werkbladen inscannen of fotograferen als een video plaatsen van de presentatie van het interview.

 

Aanvullingen?

Heeft u nog aanvullingen voor deze opdracht? Laat het ons dan gerust weten!