De data voor de afname van de Cito-toets worden ieder jaar door het Ministerie van Onderwijs bepaald. Deze data zijn bekend.

In 2019 wordt de Cito-toets afgenomen op 17, 18 en 19 april (papieren versie) en flexibel van 16 tot en met 26 april (digitale versie).