Doorstroomtoets oefenen

De eindtoets van groep 8 heet de Doorstroomtoets. Wil jij die oefenen met je kind? Lees dan eerst dit artikel. De score van de toets is namelijk bepalend voor het type brugklas waar je kind naar verwezen wordt na de basisschool. De uitslag van de toets heeft bovendien een effect op dit advies. Want als de uitslag hoger is dan het advies, moet de basisschool het advies bijstellen. Oefenen heeft voordelen, maar ook nadelen. In dit artikel leggen we je die uit, zodat je zelf een goed overwegen besluit kan nemen.

Wat is de Doorstroomtoets?

Zoals gezegd doet deze toets precies wat je van een eindtoets mag verwachten: het brengt het niveau van een kind in kaart om te bepalen welk type vervolgonderwijs het beste past. Is dat vmbo, havo of vwo? Deze toets brengt het in beeld en dient, in de meeste gevallen, als bevestiging op het schooladvies. Dit is het advies dat de leerkrachten een kind geven.

Inhoudelijk is deze toets niet veel anders dan die van de voorgaande eindtoetsen. Aan bod komen de volgende vakken:

Vaardigheden en vakken die door deze domeinen heen aan bod komen zijn bijvoorbeeld interpunctie en woordenschat, verwijswoorden en signaalwoorden.

Welke toetsen zijn er?

Meerdere aanbieders hebben een eigen variant van de Doorstroomtoets ontwikkeld. Het zijn vaak dezelfde aanbieders als die een eindtoets aanboden, zoals Cito BV (Leerling in Beeld), Bureau ICE, DiaTaal en IEP. De Route 8 Doorstroomtoets is ook een aanpassing van de Route 8-toets, die eerder werd aangeboden om de eindtoets (Cito Eindtoets) te oefenen.

Het maakt feitelijk niet uit welke variant de scholen gebruiken. De opzet en inhoud is overal hetzelfde, net als de wijze waarop een uitslag geïnterpreteerd dient te worden. Elke hogere uitslag betekent een hoger advies. Een lagere uitslag betekent geen aanpassing naar een lager advies.

Oefenen

Het is mogelijk om deze toets voor te bereiden met je kind. Je bereidt hem of haar dan goed voor op deze toets, de type vragen die voorbij komt en de inhoud van rekenen, taal en spelling. Je kan dat doen met ons uitgebreide oefenboek. Dit is het meest uitgebreide en complete oefenboek dat op dit moment beschikbaar is en is samengesteld door professionals uit het onderwijs, waaronder leerkrachten uit groep 7 en 8.

Maar voor je besluit dit oefenboek aan te schaffen, is het wel raadzaam op de hoogte te zijn van de voordelen en nadelen van oefenen.

Voordelen van oefenen

Veel ouders kiezen ervoor de Doorstroomtoets van groep 8 met hun kind te oefenen, omdat ze het belangrijk vinden dat hun kind het onderste uit de kan haalt. In dat geval is het handig de toets te trainen, want op die manier voorkom je dat kinderen onderuitgaan op de opzet van de toets, stress voor de toets en vragen die ze wellicht wel begrijpen, maar niet goed kunnen beantwoorden.

Het oefenen van de toets zorgt er bovendien voor dat alle vaardigheden die kinderen op school hebben geleerd nog eens de revue passeren. Je kan zo zien waar nog eventuele hulp bij nodig is en wat al goed gaat.

Een ander voordeel van tijdig oefenen is dat je problemen kunt signaleren en deze nog aan kunt kaarten bij de leerkracht, een bijlesdocent of zelf op kunt lossen. De vragen in het oefenboek zijn zeer duidelijk. Je hebt dus ook snel door waar een kind op vastloopt. Hulp is dan snel gevonden.

Nadelen van oefenen

Als het advies van de leerkrachten niet is wat je had gehoopt, kan het helpen om te oefenen. Je kind kan dan een hogere score krijgen en dus ook een hoger schooladvies. Doe dit niet om je gelijk te halen, maar alleen als je echt meent dat je kind onder presteert. Wanneer je de toets oefent en een hogere score krijgt, betekent dit ook dat een kind hoger onderwijs gaat volgen. Dit niveau moet het wel aankunnen.

Oefenmateriaal van Bureau Bijles

Wil je de Doorstroomtoets oefenen met je kind? Het oefenboek van Bureau Bijles is uiterst compleet. Het beslaat maar liefst meer dan 700 opgaven aan oefenmateriaal voor rekenen, taal en spelling. Er wordt onderscheid gemaakt in alle vakken en domeinen, zodat de focus ook op begrijpend lezen, woordenschat en interpunctie komt te liggen.

Doorstroomtoets oefenen

Om leerlingen alvast klaar te stomen op de brugklas is er tevens voorbereidend studeren in het oefenmateriaal opgenomen. En om het compleet te maken zijn er dynamietopgaven: opgaven van een hoger niveau, die het maximale uit de oefeningen halen. Bestel het oefenboek van Bureau Bijles via de knop hieronder.

Bestel het oefenboek

Reageer!