Wanneer kan oefenen voor de Cito geen kwaad?

De kerstvakantie is bijna voorbij en voor kinderen in groep 8 betekent dit dat de Cito-toets er aan zit te komen. De beruchte Cito-toets, die ieder jaar weer voor veel citostress zorgt (mede dankzij de media). Met de op stapel staande Cito-toetsen wordt op verschillende plaatsen ook weer een oude discussie aangewakkerd, namelijk het wel of niet oefenen van de Cito-toets.
Er zijn voor- en tegenstanders van oefenen voor de Cito-toets. Op zich kan het geen kwaad om de Cito-toets in groep 8 te oefenen (zoals het ook geen kwaad kan om de entreetoets in groep 7 te oefenen), mits het met de juiste motieven gebeurt.
Over de juiste motieven en het oefenen van de Cito-toets hebben we een artikel gepubliceerd. In het artikel is aandacht voor de citostress onder kinderen, voordelen van oefenen en worden tips gegeven om het oefenen zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Toetsen in het basisonderwijs

Een belangrijk argument voor het oefenen van de Cito-toets en de Entreetoets is dat dit een schools iets betreft. Kinderen in Nederland leren nu eenmaal veel voor school. Het hele jaar door maken ze allerlei toetsen voor rekenen, dictees voor spelling, testen voor begrijpend lezen en leggen e in groep 7 een verkeersexamen (zowel praktisch als theoretisch af). Een goede voorbereiding is het halve werk. Een Cito-toets en Entreetoets lijken enigszins op examens zoals ze in het voortgezet onderwijs aan de orde komen.

De rol van Cito bij het schooladvies

Een schooladvies is van belang. Het geeft namelijk aan welk niveau een leerling aan kan. Of een leerling naar het vmbo, de havo of het vwo gaat hangt grotendeels af van de Entreetoets en de Cito-toets (de Eindtoets). Deze scores laten namelijk zien wat de punten zijn die een leerling scoort op allerlei vakgebieden. Een middelbare school neemt die adviezen serieus.

Tips voor bij het oefenen

In het artikel over het oefenen voor de Cito-toets worden enkele tips gegeven. Aanvullende tips voor het optimaal oefenen van de Cito-toets zijn de volgende:

  • Bedenk van tevoren waarom uw kind moet oefenen. Is het om vaardigheden te verbeteren of is het om stress weg te nemen? De beweegreden kan eventueel opgeschreven worden, zodat het voor iedereen duidelijk is. Op die manier ligt er geen druk op uw kind en zal het oefenen nog meer effect hebben.
  • Wissel het oefenen voor de Entreetoets of de Eindtoets af met leuke dingen. Zo kan een kind zijn of haar aandacht even verzetten en is het niet alleen een kwestie van oefenen.
  • Signaleer op tijd waarop uw kind uitvalt en ga na in hoeverre het wenselijk is daar nog iets mee te doen. Wanneer een kind aan de top van zijn of haar kunnen zit, zal dit vanzelf opvallen in de Entreetoets en de Cito-toets. Extra oefenen heeft dan geen zin en kan leiden tot frustratie. Wanneer oefenen wel zinvol zou kunnen zijn, is het natuurlijk altijd goed om extra aandacht aan dergelijke punten te geven.

Reageer!