Waarom veel kinderen de Cito-toets rekenen moeilijk vinden

Misschien dat je je kind er wel eens over hoort. Van de Cito-toetsen die door het jaar heen worden afgenomen, wordt de Cito-toets rekenen vaak als moeilijkste beschouwt. Zeker als kinderen eenmaal in groep 5 komen, worden de toetsen er steeds moeilijker op.

Waar ligt dat nu precies aan? En is er iets om die moeilijkheid weg te nemen?

 

Cito-toetsen

De Cito-toetsen worden conform het leerlingvolgsysteem twee keer per jaar afgenomen. Je hebt de Medio-toetsen (M-toetsen) in het midden van het schooljaar. Dat is meestal rond januari/ februari. En je hebt de Eind-toetsen E-toetsen) aan het einde van het schooljaar, vaak in juni.

Kinderen maken op school dan Cito-toetsen voor onder meer rekenen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en technisch lezen. Lees er meer over in onze kennisbank over de Cito-toetsen.

De Cito-toets voor rekenen is een vrij omvangrijke toets. Hij komt vaak in drie of vier delen en wordt gedurende drie tot vier uur afgenomen. De toets wisselt af in het gebruik van kladpapier en liniaal. Met andere woorden: er wordt ook aan hoofdrekenen gedaan.

 

Moeilijkheid

De grootste moeilijkheid voor kinderen zit hem in dat hoofdrekenen. Er worden, zeker na groep 5, vragen gesteld waarbij een parate tafelkennis noodzakelijk is.

We hebben er al eerder over geschreven, maar tafels zijn erg belangrijk om te onderhouden. Ook na het behalen van het tafeldiploma.

Veel kinderen verliezen de tafels naar verloop van tijd. Navraag leert dat veel scholen ook voorbij gaan aan de tafels. In groep 5 worden de tafels nog volop geoefend, maar na het behalen van het tafeldiploma is oefenen ver te zoeken. In groep 6, 7 en 8 komen ze nog nauwelijks aan bod.

Maar de tafels zijn wel een vast onderdeel in veel rekenvragen.

 

Tafelkennis is en blijft vereist

In het rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en het cijferend vermenigvuldigen en delen (staartdelen) zijn tafels een belangrijke factor. Je hebt ze nodig om snel tot een antwoord te komen. De tafelkennis die kinderen ooit hebben opgedaan binnen hun tafeldiploma, mag niet wegzakken. Kinderen moeten direct nadat de vraag “Wat is 7 x 8?” het antwoord “56” kunnen geven. Daar mag geen twijfel over bestaan.

 

Help je kind!

Heb jij het idee dat je kind moeite heeft met de Cito-toetsen voor rekenen? Dan kun jij je kind al heel goed helpen door de tafels te oefenen. Het liefst dagelijks. Een minuutje de tafels doornemen is al voldoende. Maar het kan ook een stuk uitgebreider met leuke spelletjes of via Youtube. Wij hebben een compleet leercentrum opgesteld, waarin je allerlei spelletjes vind die je kan gebruiken om de tafels te blijven oefenen.

We weten één ding zeker: als jij de tafels blijft oefenen met je kind, zal hij of zij een stuk hoger gaan scoren op de volgende Cito-toetsen voor rekenen.

 

Wij luisteren!

Hoe oefen jij de tafels met je kind?

Reageer!