Springend beter in rekenen

Springen is goed voor je. Sterker nog: kinderen die regelmatig springen tijdens de rekenles halen betere resultaten. In 2 jaar tijd wordt een leerwinst van een half onderwijsjaar geboekt. Zo ontdekten de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMC Groningen tijdens het experiment “Fit en Vaardig op school”.

Bijkomend voordeel: na al dat gespring in de rekenles concentreren leerlingen zich veel beter op de lessen die volgen.

Stilzitten slecht voor schoolprestaties

De hele dag stilzitten is niet natuurlijk. En toch wordt het van leerlingen in het basisonderwijs verwacht. Met dat ze zes jaar oud zijn wordt er nauwelijks nog bewogen. Misschien hebben de leerlingen een enthousiaste leerkracht die af en toe een energizer loslaat op zijn klas, maar anders hebben ze pech en beperkt beweging zich enkel tot de pauzes.

Fit en Vaardig werd ontwikkeld om schoolprestaties te verbeteren, juist met beweging. In groep 4 en 5 werd het experiment uitgevoerd.

“2 uur gym is onhaalbaar”

Misschien ligt de eis van voormalig staatssecretaris Sander Dekker nog wel ergens in uw geheugen: basisschoolkinderen zouden per week minstens 2 uur gym moeten krijgen. Dat was voor de meeste scholen onhaalbaar (vaak niet alleen omdat het krappe rooster het niet toeliet, maar ook omdat de huren voor gymzalen – vaak bestuurd door de gemeente – te duur werd). Die gedachte leidde dan ook tot het zoeken naar alternatieven.

Fit en Vaardig kreeg vorm. Het laat zien dat je bewegingsonderwijs heel goed kunt combineren met de normale lessen, zoals rekenen.

Voordelen:

  • Kinderen worden gezonder tijdens de les;
  • Er is elke dag meer dan genoeg ruimte voor (een half uur) beweging;
  • Door de prikkels die loskomen, focussen en concentreren leerlingen zich beter en kan lesstof beter opgenomen worden.

In de praktijk

Hoe ziet dat bewegen tijdens de rekenles er dan uit? Tijdens de lessen Fit en Vaardig – die driemaal per week zijn en een half uur duren – krijgen de leerlingen les in rekenen of taal. De lessen gaan over het automatiseren van eerder behandelde lesstof, zoals breuken en staartdelingen.

Er wordt dus niets nieuws aangeleerd.

Op het digibord komen opdrachten te staan, welke leerlingen middels een beweging te maken moeten beantwoorden. Bijvoorbeeld door te springen of te joggen. Op die manier denken leerlingen na en beantwoorden ze met heel hun lichaam.

Gezondheid

Leerlingen leren op deze manier niet alleen beter rekenen en taal, maar ze werken ook opbouwend aan hun gezondheid. De BMI (Body Mass Index) van kinderen in groep 5 bleef gelijk tijdens het onderzoek, terwijl het BMI van de klas die de gewone lessen (zonder beweging) volgde, toenam. Ook bleek de motorische ontwikkeling van de bewegende kinderen veel beter te zijn ontwikkeld.

Beweging is positief

Het mag duidelijk zijn: bewegen in de les is niet alleen natuurlijk, maar heeft ook nog eens een goede uitvoering. De hersenactiviteit bij leerlingen die bewegen neemt verder toe, waardoor ze hun cognitieve ontwikkeling naar een hoger niveau kunnen tillen. Maar er zijn meer voordelen: leerlingen blijven gezonder, komen goed mee in de les, verbeteren hun schoolprestaties en raken meet geconcentreerd.

Beweegt jouw kind of leerling nog niet in de les? Dan is het tijd om daar iets aan te gaan doen!

Reageer!