Heeft je kind een laag schooladvies gekregen en ben je daarover niet tevreden? Is het in jouw ogen te laag en kan de school het niveau niet voldoende onderbouwen? Dat is een vervelende situatie. Onder meer omdat leerkrachten kennelijk een verkeerd beeld hebben van de mogelijkheden en capaciteiten van uw zoon of dochter. Maar ook omdat u zich machteloos kunt voelen, want waar kunt u beginnen om het juiste advies te krijgen?

Helaas komt het vaker voor dat scholen een lager advies geven dan het niveau dat ouders voor zich zien. In zo’n geval scheelt het dat scholen een heroverweging moeten doen wanneer de Cito-toets hoger uitvalt. De Cito-toets oefenen kan in zo’n geval helpen.

 

Situatie

Regelmatig ontvangt Bureau Bijles mails van ouders die het niet eens zijn met het schooladvies voor hun kind. Het is in verreweg de meeste gevallen een lager schooladvies. Nu kan het zo zijn dat ouders het niet eens zijn met de school, maar dat de school wel gelijk heeft. Als gekeken wordt naar de Cito-scores van de laatste jaren is een advies zo te bepalen.

Maar we krijgen helaas ook regelmatig Cito-scores onder ogen die tot een veel hoger advies zouden moeten leiden in onze beleving. Het is jammer dat scholen zo laag inzetten en begrijpelijk dat ouders zich hier niet in kunnen vinden.

 

Heroverweging Cito-toets

Het vervelende is toch echt dat ouders genoegen moeten nemen met het schooladvies. In elk geval voor de eerste aanmelding. Kinderen moeten in maart zijn ingeschreven op het voortgezet onderwijs. In april vindt echter pas de Cito-toets plaats.

Kinderen kunnen deze toets hoger scoren dan het schooladvies en in dat geval kan de school het advies heroverwegen. Scoort een kind met een advies voor TL een score voor havo? Dan kan er toch besloten worden om het kind havo-advies te geven.

Deze heroverweging heeft wel een aantal vervelende gevolgen met het oog op de plaatsing, maar geeft dan uiteindelijk wel het goede advies.

 

Cito-toets oefenen

Het kan helpen om de Eindtoets voor te bereiden. Zeker wanneer je het idee hebt dat je kind hoger kan scoren door te oefenen, is het raadzaam om te gaan oefenen. Hiermee verhoog je de kansen op een passend advies. Het helpt een kind de Cito-toets goed te maken.

We raden wel aan om hierop in te zetten als eerdere Cito-scores het ook al laten zien. Bij twijfel kun je daarover altijd contact met ons opnemen. Stuur dan ook een scan met de Cito-scores mee, zodat we het kunnen bekijken.

Het oefenen van de Cito-toets helpt kinderen om vaardigheden die ze moeten kennen nog eens te herhalen en extra in te zetten op zaken die ze moeilijk vinden. Zo haal je als kind en ouder het beste uit de Cito-score en is een heroverweging mogelijk.

 

Conclusie

Helaas zijn veel scholen vrij zuinig in hun adviezen. Onterecht vaak, als we kijken naar de Cito-scores die kinderen al eerder behaalden. Een heroverweging kan een oplossing zijn. Kinderen met een lager advies en een hogere Cito-score kunnen dan alsnog op een hoger niveau worden geplaatst.

De Cito-toets oefenen kan hierbij zeer zinvol zijn, omdat het de kansen verhoogt. Oefen wel als de Cito-scores in eerdere jaren ook op een hoger advies wijzen.