De Eindtoets in groep 8 is sinds een paar jaar verplicht op alle basisscholen. Daarmee moeten alle kinderen in groep 8 een soort van “examen” doen, voordat ze naar de brugklas kunnen. In de volksmond is dit de Cito-toets. Deze Cito-toets is een belangrijke toets, want het is het eerste gegeven dat de middelbare school van een leerling in handen krijgt. Door van tevoren met de Cito te oefenen met een Citotrainer kunnen de belangrijkste vaardigheden worden herhaald. Zo raken leerlingen gewend aan de vraagstelling en de setting van de Eindtoets. Daarmee krijgen ze zelfvertrouwen en kunnen ze de toets beter maken.

Hieronder staat voorbeeld uit de Cito Eindtoets van vorig jaar.

Het goede antwoord is D

Waarom de Cito trainen?

Er zijn veel leerlingen die het prettig vinden om voor de Eindtoets te oefenen met een Citotrainer of Eindtoetstrainer. Ze krijgen zo meer grip op de toets en weten zeker dat ze deze goed voorbereid maken.

Ook voor veel ouders biedt het oefenen van de Eindtoets mogelijkheden. Op veel scholen (zeker in de Randstad) wordt uitval van leerkrachten geconstateerd en is niet meer met zekerheid te zeggen of de leerlingen alle vereiste stof aangeboden krijgen.

De belangrijkste reden om te oefenen voor de Eindtoets is dan ook om er zeker van te zijn dat alle stof  behandeld en eigen gemaakt is. Zo komen leerlingen tijdens de echte toets niet voor verrassingen te staan. Dat neemt veel zorgen en stress mee en resulteert in een betere score.

Voordelen van oefenen

De belangrijkste reden voor het oefenen is dat kinderen zelfverzekerder worden en je als ouder zeker weet dat alle stof behandeld is. Zo niet, dan kun je tijdig actie ondernemen. Maar er zijn nog veel meer voordelen aan het oefenen van de Eindtoets. Hieronder sommen we de grootste voordelen voor je op.

 • Door te oefenen worden kinderen bekend met de typische vraagstelling op de Eindtoetsen en leren ze wennen aan de meerkeuzeopties die de toetsen hen stellen;
 • Als ouder krijg je tijdig en goed zicht op wat je kind al wel beheerst en wat nog geoefend moet worden;
 • Belangrijke vaardigheden en strategieën op het gebied van rekenen, taal, spelling en studievaardigheden worden nog eens herhaald, iets wat op scholen vaak niet meer gebeurt;
 • Wanneer een kind de Eindtoets geoefend heeft, weet het wat er tijdens de echte afname komen gaat en zal het beter presteren;
 • Een hogere score op de Eindtoets kan leiden tot een heroverweging van het eerder afgegeven schooladvies en dus een hogere plaatsing op het voortgezet onderwijs.

Het oefenboek “Eindtoets Groep 8 Oefenen”

In de Citotrainer van Bureau Bijles vind je meer dan 400 vragen voor de Eindtoets van groep 8. Het betreft vragen op het gebied van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden. Vele kinderen hebben succesvol gebruik gemaakt van ons oefenboek om zich voor te bereiden op diverse Eindtoetsen, zoals de Cito-toets (Centrale Eindtoets PO), de Route 8-toets, de IEP-toets en de DIA-toets.

Elk toetsonderdeel bestaat uit zo’n 30 vragen. De antwoorden worden meegeleverd.

Het oefenboek is met grote zorg samengesteld door professionals uit het onderwijs. In het oefenboek “Eindtoets Groep 8 oefenen” is volop aandacht voor:

 • rekenen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen;
 • rekenen met breuken, kommagetallen en procenten;
 • rekenen met maten en gewichten;
 • rekenen met tijd en geld;
 • taal, spelling en grammatica;
 • schrijven en stellen;
 • oefenen met begrijpend lezen en woordenschat;
 • oefenen van studievaardigheden, zoals kaartlezen, schema’s en grafieken;
 • studievaardigheden oefenen middels het gebruiken van registers en naslagwerken.

Impressie Cito-toets oefenen oefenboek

De opbouw van de vragen is – net als bij de Eindtoetsen zelf – dusdanig gedaan dat moeilijke en makkelijke vragen zich afwisselen. Een kind zal dus niet 10 moeilijke vragen achter elkaar krijgen en daardoor in de put raken, maar ook regelmatig een succeservaring opdoen.

Als ouder kun je makkelijk terugzien welke onderdelen je kind nog niet voldoende beheerst. Vervolgens kun je gebruik maken van de 3 extra oefenboeken (die ook mee worden geleverd!) om nog meer te oefenen.

Oefenboek bonus

Reacties van ouders

Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de oefenboeken die Bureau Bijles heeft ontwikkeld.  Hieronder volgen enkele ervaringen.

Eindtoets oefenboek ervaringen Monster en Abcoude
Donia Mazraoui:

onze jongste zoon had altijd de moeite met rekenen en lezen en met deze oefeningen heeft  hij kunnen studeren. hij moest in april cito maken en dat deed hij heel goed, boven de verwachting van zijn docenten

Cito oefenen ervaring Els den Hartogh

Oefenboek bestellen

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen moet kunnen oefenen met zijn of haar kind, bieden we het oefenboek in drie vormen aan.

Digitaal (inclusief 3 bonussen)
€ 47
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Direct te gebruiken
Te openen op pc, tablet en eReader
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
Luxe werkboek (inclusief 3 bonussen)
€ 137
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
 
Luxe werkboek (zonder 3 bonussen)
€ 87
Uitgebreid oefenen
400+ unieke oefeningen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden