Als je Cito-toetsen wil oefenen met je kind, is er een ruim aanbod van materiaal. Bureau Bijles is al ruim tien jaar dé website voor ouders die met hun kind de Cito-toetsen willen oefenen. We ontwerpen jaarlijks vele nieuwe oefenboeken, maar – belangrijker nog – we houden de status van onze gepubliceerde oefenboeken nauwlettend bij. En dat is nodig, want er verandert elk jaar veel op het gebied van Cito-toetsen.

Oefenboeken van Bureau Bijles zijn dan ook altijd up to date en bevatten al het materiaal dat kinderen op de basisschool moeten kennen. Daarmee  bereiden onze oefenboeken optimaal voor op de Cito-toetsen vanaf groep 3 tot en met  groep 8.

We hebben oefenboeken voor elk schooljaar. Wil je daar meer over weten? Dan kun je op de links hieronder klikken om  naar het betreffende schooljaar te gaan.

Wil je meer weten  over de opzet van onze oefenboeken? Lees dan nog even verder.

Oefenboeken voor alle groepen

Bureau Bijles heeft oefenboeken voor de Cito-toetsen voor alle groepen van het basisonderwijs gemaakt. De  oefenboeken zijn geschreven door leerkrachten. Zij hebben ook de opgaven gemaakt en getest. Daarbij is gekeken naar de vraagstelling, de inhoud en een verschil in niveau (moeilijke en makkelijke opgaven wisselen elkaar af).

Omdat veel ouders de vraag hadden naar oefenboeken specifiek voor begrijpend lezen, zijn we die ook gaan maken. Iedere groep heeft intussen zijn eigen oefenboek voor alleen het vak begrijpend lezen. De resultaten van die oefenboeken zijn erg goed. Dat komt omdat er op scholen veel minder aandacht naar begrijpend lezen uitgaat dan naar andere vakken. En dat terwijl begrijpend lezen zo’n belangrijk vak is.

Voordelen van de oefenboeken van Bureau Bijles

Bureau Bijles hecht veel waarde aan haar producten. Daarom worden de boeken regelmatig gecontroleerd op inhoud en relevantie. Door strak te blijven controleren, kunnen we de kwaliteit bieden waar ouders naar zoeken.

De voordelen van onze oefenboeken op een rijtje:

  • Oefenboeken voor Cito-toetsen voor alle groepen vanaf groep 3
  • Per oefenboek meer dan genoeg materiaal om te oefenen
  • De oefenboeken zijn zowel digitaal als in fysieke boekvorm leverbaar
  • Met behulp van onze oefenboeken worden betere resultaten gehaald (niet alleen op Cito-toetsen, maar ook tijdens het leren)
  • De oefenboeken worden samengesteld door leerkrachten die dagelijks in de praktijk staan en als geen ander weten wat kinderen moeten leren
  • Aandacht voor alle belangrijke onderdelen per leerjaar
  • Thuis of met een docent oefenen voor de prijs van één of twee uurtjes bijles
  • De oefenboeken sluiten aan bij instructies die kinderen op school krijgen

Bureau Bijles helpt

Omdat ouders veel vragen hebben over de lesstof, heeft Bureau Bijles meerdere kennisbanken opgericht en artikelen geschreven om uitleg te geven. De website van Bureau Bijles wordt dan ook door veel ouders én leerkrachten gebruikt om aan informatie te komen. En die informatie groeit nog altijd!