Thuisonderwijs groep 8

Groep 8 is een belangrijk jaar. Het is belangrijk dat het thuisonderwijs daar goed op inspringt. Geeft de leerkracht van jouw kind thuisonderwijs mee? Dan weet je in ieder geval dat de school er alles aan doet om je kind verder te helpen.

In dit artikel behandelen we praktische punten voor het geven van thuisonderwijs in groep 8.

Eindtoets groep 8 is afgelast

Voor de één een geruststelling voor de ander juist niet: de Eindtoets van groep 8 is afgelast. Minister Slob verklaart dat het advies van de leerkrachten doorslaggevend is voor het middelbaar onderwijs.

Maar hoe zit dat dan met kinderen die voor heroverweging in aanmerking kwamen? Die vraag is ons vaak gesteld en een duidelijk antwoord is nog niet te geven. Vooralsnog lijkt het erop dat we moeten wachten tot de scholen weer opengaan. Misschien kan dan met de leerkracht een gesprek worden gevoerd om kinderen alsnog een hoger advies te geven.

Ook kan het zijn dat kinderen die voor heroverweging in aanmerking zouden komen de Eindtoets wél gaan maken, zodra de school weer opengaat. De Eindtoets wordt dan meer individueel. Maar nogmaals, daarover is op dit moment geen antwoord te geven.

Tot die tijd kun je als ouder het beste zorgen dat je kind geen achterstanden oploopt. Daarmee voorkom je een slechte start op het middelbaar onderwijs.

 

Rekenen

In groep 8 is het rekenen vooral een herhaling van groep 7. Het is belangrijk om deze vaardigheden goed te blijven oefenen.

Lees als ouder vooral de handleidingen door of ga op internet op zoek naar manieren om uit te leggen hoe het rekenen werkt.

 

Taal en spelling

In groep 8 is vooral begrijpend lezen (onderdeel van taal) belangrijk, omdat er in de brugklas wordt verwacht dat kinderen goed kunnen studeren. Daar is begrijpend lezen een essentiële vaardigheid voor.

Qua spelling moeten kinderen categoriewoorden en werkwoorden goed kunnen spellen, maar ook zinnen kunnen ontleden en grammatica toe kunnen passen. Het vak Nederlands zal in de brugklas gaan dienen om die vaardigheden nog verder uit te bouwen.

 

Creatieve vakken

In groep 8 vindt doorgaans de eindmusical plaats. Hoe gaat dat nu? Het is allemaal afhankelijk van wanneer de school weer opengaat. Op Youtube zijn wel veel opdrachten voor drama te vinden. Misschien is het leuk voor je kind om daar naar te kijken?

 

Cito-toetsen groep 8

Een belangrijke vraag over de Eindtoets is al beantwoord: deze wordt dit jaar afgelast. Het advies van de leerkracht is leidend.

Maar het kan zijn dat je in overleg bent met de leerkracht over een hoger schooladvies. Hoe moet je je kind daar nu voor klaarstomen? Het oefenboek ‘Eindtoets Groep 8 Oefenen’ kan helpen. Hiermee oefen je nogmaals de belangrijkste vaardigheden van de Cito-toetsen in groep 8 én de Eindtoets.

Zodra de scholen weer opengaan kun je met de leerkracht in gesprek gaan. Misschien dat je kind alsnog een Eindtoets afneemt om te bepalen wat het definitieve advies wordt.

Impressie Cito-toets oefenen oefenboek

Oefenen voor groep 8

Wil je je kind in groep 8 zoveel mogelijk laten voorbereiden op de brugklas? Dan kun je kiezen voor het oefenboek voor begrijpend lezen. In dit oefenboek worden teksten behandeld en moeten kinderen zowel inhoudelijk als op schrijf- en leesniveau vragen beantwoorden, samenvattingen maken, conclusies trekken en laten zien dat ze een tekst beheersen.

Wil je liever breder oefenen? Dan kan het oefenboek voor de Eindtoets van groep 8 wellicht helpen.

In beide gevallen ontvang je:

  • Uitgebreide en complete oefeningen om beter te worden;
  • Een goede manier om te bekijken waar je kind op dit moment staat;
  • Meer dan genoeg materiaal om extra te kunnen ondersteunen.

Twijfelt u, of heet u vragen? Neem dan contact met ons op.

Digitaal (inclusief 3 bonussen)
€ 47
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Direct te gebruiken
Te openen op pc, tablet en eReader
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
Luxe werkboek (inclusief 3 bonussen)
€ 137
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
 
Luxe werkboek (zonder 3 bonussen)
€ 87
Uitgebreid oefenen
400+ unieke oefeningen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
 
 
Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 6, 7 en 8 (digitaal)
€ 47
Uitgebreid oefenen voor begrijpend lezen
25 teksten
Meer dan 250 opgaven
Voorbereiding op Cito-toetsen, Entreetoets en Eindtoetsen
Zeer compleet
Direct te gebruiken
Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 6, 7 en 8 (fysiek)
€ 137
Luxe oefenboek
Uitgebreid oefenen voor begrijpend lezen
25 teksten
Meer dan 250 opgaven
Voorbereiding op Cito-toetsen, Entreetoets en Eindtoetsen
Zeer compleet

Reageer!