Entreetoets oefenen | Introductiepakket

“De beste voorbereiding op de Entreetoets!”

volgens cito.startpagina.nl

De Entreetoets oefenen helpt kinderen zich optimaal voor te bereiden op deze belangrijke toets in groep 7. Zeker nu in 2015 de Eindtoets later wordt afgenomen, neemt het belang van de Entreetoets toe. Scholen richten zich meer en meer op de score van de Entreetoets bij het vormen van een schooladvies.

Oefenen voor de Entreetoets

De ervaring leert dat kinderen de Entreetoets lastig vinden. Voornamelijk omdat ze er weinig van meekrijgen. Er wordt op school niet geoefend voor de Entreetoets en er gaat vooral aandacht uit naar de methodelessen en de daarbij horende toetsen. En dat is prima. Om ervoor te zorgen dat de Entreetoets een kind verrast, besluiten veel ouders zelf te oefenen. Daarmee zorgen ze ervoor dat hun kind gewend raakt met de toets, maar ook zien ze nog waar eventuele hiaten liggen.

 

Entreetoets oefenen introductiepakketWaarom de Entreetoets oefenen?

Scholen baseren steeds vaker hun advies voor het vervolgonderwijs al op de uitslag van de Entreetoets. De uitslag van de Cito-toets in groep 8 dient dan als bevestiging. Het niveau voor vervolgonderwijs wordt dus eigenlijk al grotendeels in groep 7 bepaald, vlak na de afname van de Entreetoets.

 

Moeite met de Entreetoets

Zoals gezegd vinden kinderen de Entreetoets vaak moeilijk. Waar ligt dat precies aan? Veel kinderen ervaren moeite met de lastige vraagstelling van de opgaven in de Entreetoets. Dat komt omdat ze heel andere vragen gewend zijn vanuit de methodetoetsen op school. De Entreetoets hanteert een meerkeuzesysteem, waarbij er altijd antwoorden zijn die op elkaar lijken en dus voor verwarring zorgen. Daarnaast zijn kinderen sowieso al gespannen voor de toets, omdat ze niet precies weten wat ze te wachten staat. Door de Entreetoets oefenen worden kinderen goed voorbereid op de vraagstelling en de setting van de toets. Een bijkomend voordeel is dat op die manier de stress afneemt en de zelfverzekerdheid toeneemt. Juist door die samenhang scoren kinderen die de Entreetoets oefenen hoger.

Goed scoren op de Entreetoets

Een goede score begint met goed oefenmateriaal. Haal dit unieke oefenmateriaal vandaag nog in huis en ga binnen 10 minuten aan de slag met de Entreetoets oefenen.

  • Oefen met uw kind rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, schrijven en studievaardigheden;
  • Oefen samen voor de Entreetoets aan de hand van uniek oefenmateriaal, gebaseerd op de vraagstelling op de Entreetoets;
  • Help uw kind de Entreetoets leren kennen en bekend te worden met de vraagstelling;
  • Ontdek tijdig waarop uw kind nog uitvalt en extra ondersteuning kan gebruiken;
  • Ervaar hoe de stress en spanningen steeds meer afnemen;
  • Zie hoe de Entreetoets oefenen uw kind meer zelfvertrouwen geeft en hoe uw kind de Entreetoets vol vertrouwen zal maken.

Of eerst een introductiepakket?

Voordat u besluit een compleet pakket aan te schaffen, kunt u ook een introductiepakket bestellen. Het voordeel is dat u dan al een goede indruk krijgt van de Entreetoets en alvast kunt oefenen. Mocht u vervolgens besluiten het complete pakket te bestellen, dan kunt u gebruik maken van een speciale link die u korting geeft op het product. Daardoor zult u nooit duurder uit zijn.
Hieronder volgt een impressie van het introductiepakket.

Bestel nu tijdelijk het (digitale) en direct toegankelijke introductiepakket ‘Entreetoets oefenen’ van Bureau Bijles en ga binnen 10 minuten al aan de slag met oefenen. Zowel ‘gewoon’ op papier te gebruiken als op een tablet of computer!

Introductiepakket Eindtoets Groep 7 Oefenen
nu slechts € 17,-
Entreetoets oefenen bestellen

4 Comments

  1. Gerard Steenman maart 27, 2013
  2. Annemarie april 5, 2013
  3. Anonymous april 7, 2013
  4. Julia van Os maart 21, 2020

Reageer!