Gratis de Eindtoets oefenen

Groep 8 maakt ieder jaar de Eindtoets. Dit kunnen zowel de Route 8-, de IEP- als de voormalige Cito-toets (nu Centrale Eindtoets) zijn. Een goede voorbereiding kan helpen om de toets goed te maken. Het neemt stress weg, maakt kinderen bekend met de vraagstelling en helpt inzicht te krijgen. Onderdelen die tijdens het oefenen nog wat moeite kosten, kunnen herhaald en geoefend worden.

Er is veel vraag naar oefenmateriaal voor de Cito-toets. Bureau Bijles biedt een gratis oefenboekje aan. Het boekje is via onderstaande link direct te gebruiken (zonder e-mail of registratie op te hoeven geven) en voor iedereen beschikbaar.

Gratis oefenen met de Eindtoets

Download gratis freemium

Wat leer je van dit oefenboekje?

In dit boekje zijn drie toetsen opgenomen. Een toets voor rekenen, een toets voor taal en een toets voor studievaardigheden. In een notendop komen de vaardigheden op de echte Eindtoetsen van Route 8, IEP en de Centrale Eindtoets voorbij.

Voor het onderdeel taal betreft het:

Voor het onderdeel reken wordt geoefend met:

  • Verhoudingen
  • Breuken en procenten
  • Rekenen met kommagetallen
  • Ruimtelijk inzicht
  • Rekenen met geld

Wat het onderdeel studievaardigheden betreft is er aandacht voor:

  • Kaartvaardigheden
  • Alfabetiseren
  • Grafieken
  • Inhoudsopgaven en registers

 

Wanneer is oefenen zinvol?

Zoals gezegd is er veel vraag naar oefenmateriaal voor de Eindtoetsen van groep 8. Maar wanneer is oefenen zinvol? Oefenen kan om meerdere redenen zinvol zijn. Zo verschillen de Eindtoetsen qua vraagstelling en opzet van de methodetoetsen die kinderen gewend zijn op school te maken. Door te oefenen raken ze gewend aan de vraagstelling en het antwoord geven in meerkeuzevorm.

Ook is de Eindtoets voor veel kinderen niet abstract. Ze weten niet wat er van hen verwacht wordt. Door een oefentoets te maken weten ze dat wel. Zo kan de stress afnemen en krijgen kinderen meer zelfvertrouwen tijdens de toets zelf.

Tot slot kan het oefenen van de Eindtoets hiaten wegnemen. Strategieën en vaardigheden die een kind nog niet beheerst (maar wel zou moeten beheersen) vallen snel op en kunnen doelgericht geoefend en getraind worden. Dit is niet “vals oefenen”, want het is wel de bedoeling dat een kind de vaardigheid onder de knie krijgt (en niet om een hogere score op de Eindtoets te ontfutselen).

 

Wanneer is oefenen niet zinvol?

Niet zinvol is het om de Eindtoetsen te oefenen om een hogere score te krijgen uit de Eindtoets en daarmee een hoger schoolniveau af te dwingen. Een kind piekt slechts op één moment en zal dat dan in de brugklas vol moeten houden. Oefenen om een hoger schooladvies af te dwingen raden we dan ook ten zeerste af.

Download gratis freemium

 

Meer weten

Wil jij meer weten over de Cito-toets. Lees dan ons uitgebreide artikel over de Eindtoetsen van groep 8.

Reageer!