Grote school versus kleine school

Als ouder wil je natuurlijk de beste keuze maken voor je kinderen. Ook als het aankomt op de basisschool. Tegenwoordig is het allang niet meer vanzelfsprekend dat een kind naar de dichtstbijzijnde school gaat. Ook geloof speelt steeds minder een rol. Ouders hebben alle keuze uit het rijke aanbod van scholen. Je kunt kiezen op geloofsovertuiging, culturele achtergrond, onderwijskundige visie of uit praktisch oogpunt.

Maar ook de keuze tussen een grote of een kleine school kan opspelen. Want er zit heel veel verschil tussen een grote en een kleine school. Beide hebben voor- en nadelen.

In dit artikel staan we stil bij de grote school en de kleine school.

 

Leerlingaantal

De definitie voor “grote school” of “kleine school” bepalen we aan de hand van het aantal leerlingen. Het is geen wettelijk gegeven, maar over het algemeen wordt van een “kleine school” gesproken als er minder dan 100 leerlingen op zitten. Om dan direct een school met 101 leerlingen een “grote school”  te noemen, is ook weer zowat.

Desondanks houden we het als volgt aan: op een kleine school zitten nauwelijks 100 leerlingen met een uitloop naar 120 en op een grote school alles dat daarboven zit, maar vooral scholen met meer dan 200 leerlingen.

Hieronder bespreken we de voordelen en nadelen van zowel de grote als de kleine school.

 

Voordelen van een grote school

 • Op een grote school worden alle activiteiten gedeeld door een groot team van leerkrachten, waardoor zij minder extra taken hebben boven hun klassentaken. Er blijft op een grote school dus veel meer tijd over om na schooltijd aan kinderen te besteden in de vorm van handelingsplannen, lesvoorbereidingen en oudergesprekken.
 • Wanneer er onenigheid is binnen een klas of groep, kan er makkelijker gewisseld worden. Er zijn vaak meerdere klassen van een leerjaar op een grote school aanwezig.
 • Een grote school heeft meer leerlingen en dus ook meer geld voor begeleiding, zoals remedial teaching, uitjes en externe vakdocenten. Er kan meer geïnvesteerd worden in onderwijs op maat door professionals (muzieklessen kunnen bijvoorbeeld door een echte muziekdocent gegeven worden).
 • Kinderen die naar boven en beneden uitvallen kunnen beter worden geholpen op een grote school, omdat er vaak extra klassen voor deze kinderen zijn.

 

Nadelen van een grote school

 • Een grote school telt zoveel leerkrachten dat het minder persoonlijk wordt.
 • De communicatie op een grote school verloopt niet snel van persoon tot persoon. Het kan dus behoorlijk lastig zijn om degene die je wil spreken, te spreken te krijgen.
 • In zo’n grote school wordt niet elk kind “gezien”.
 • Een grote school met zulke grote leerlingen kan zeker voor jonge kinderen even schrikken en wennen zijn.

 

Voordelen van een kleine school

 • Voor de betrokkenen van een kleine school geldt vaak dat deze knusser en hechter aanvoelt. Mensen kennen elkaar sneller en worden sneller gezien.
 • Contact tussen ouder en leerkracht verloopt soepeler.
 • De leerkracht doet heel veel samen met de kinderen, omdat niet alles aan vakleerkrachten wordt uitbesteed (de leerkracht geeft zowel het dagprogramma als de sport- en beweeglessen als knutselen, drama en muziek).

 

Nadelen van een kleine school

 • Een kleine school krijgt vaak minder geld van de regering, tenzij er gefuseerd wordt (maar dan is er geen sprake meer van een kleine school).
 • In een kleine school worden klassen sneller gecombineerd. In sommige gevallen zelfs drie klassen in één. Met het oog op het lerarentekort ontstaan er niet voor niets “plofklassen” van meer dan 35 leerlingen bij 1 leerkracht.
 • Bij een kleine school is het vaker de vraag of er nog bestaansrecht is. Het kan dus altijd zijn dat op een dag besloten wordt dat de school dicht moet of gaat fuseren.
 • Op de website van de Onderwijsinspectie is te lezen dat veel kleine scholen ook “zwakke” scholen zijn. Dat komt omdat er te weinig aandacht uit kan gaan naar kinderen met specifieke behoefte en achterstanden.
 • Wisselen van klas is op een kleine school vaak niet mogelijk, omdat er maar één klas van elk leerjaar is.

 

Keuze maken

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er zowel voordelen als nadelen te noemen voor beide schoolsoorten. Sommige van die voor- en nadelen zijn heel persoonlijk. Wanneer je denkt dat ze niet voor jouw kind gelden, kun je daarop een keuze baseren.

Wanneer je nog twijfelt, is het goed om een rondleiding aan te vragen in zowel een grote als een kleine school. Ga ook in gesprek met ouders van beide scholen en lees je in op de websites. Ook de website van de Onderwijsinspectie kan een doorslaggevende factor zijn.

 

Voor wat voor school kies jij voor jouw kinderen?

Reageer!