Rekenen | Staartdelingen oefenen (instructiefilmpjes)

staartdelingen oefenenWekelijks worden we overspoeld met e-mails van ouders die zich afvragen hoe ze nu het beste deelsommen met hun kinderen kunnen uitrekenen. Scholen hanteren verschillende lesmethodes en die verschillende lesmethodes leren weer allemaal wat anders aan. Kort gezegd, de ‘ouderwetse’ staartdeling (u kent hem wel, met die / en ) gebruikt het onderwijs nauwelijks meer. In plaats daarvan wordt er cijferend gedeeld met een nieuw model. Tijd voor wat uitleg.

 

Delen op de basisschool

Om rekenen inzichtelijk te maken leren kinderen in groep 5 en 6 eerst wat de relatie tussen deelsommen is. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Het verhaal van boer Hendrik die 550 eieren verdeelt over 25 mandjes is daar een mooi voorbeeld van, evenals het verdelen van 25 snoepjes over 5 kinderen. Pas later worden de staartdelingen geïntroduceerd en verdwijnt het verhaaltje, zodat er alleen een kale som overblijft.

 

Staartdelingen

Onderstaande video laat zien hoe de staartdeling uitgerekend kan worden. Het betreft een deling van een heel getal en dus zonder rest. Als u de video volgt komt u uit op een kanaal van in totaal tien filmpjes. Hoewel de uitleg van deze filmpjes hetzelfde is, zijn er steeds weer nieuwe sommen om zelf mee te oefenen. Vanuit het filmpje wordt ook verwezen naar de antwoorden op onze website.

 

Cito-toets en staartdeling

Op de Cito-toets in groep 8 en de Entreetoets in groep 7 wordt van kinderen verwacht dat ze een staartdeling uit kunnen rekenen. Hiervoor mogen ze kladpapier gebruiken. Het gaat er dus vooral om dat kinderen tijdens de Cito-toets en de Entreetoets bekend zijn met de wijze waarop staartdelingen moeten worden uitgerekend.

 

Instructiefilmpje staartdelingen

Hieronder vindt u het instructiefilmpje over de staartdeling.

Meer oefenen met staartdelingen? U hoeft natuurlijk niet alle filmpjes te bekijken, maar kunt ook onderstaande kaarten gebruiken om nog meer met de staartdeling te oefenen.

De antwoorden vindt u hier.

 

Tips voor het rekenen met staartdelingen

Het is vooral van belang dat een kind weet wat hij doet. Rekenen met staartdelingen verschilt daar niet van. Het moet inzichtelijk zijn. Staartdelingen kunnen op meerdere manieren inzichtelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld:

  • door er een verhaaltje van te maken, zoals ‘Oom Nico verdeelt € 12.000 over zijn acht neefjes. Hoeveel euro krijgt ieder?’ of ‘De sjeik heeft 850 kamelen en drie zoons. Hoeveel kamelen krijgt iedere zoon?’
  • door een tekening bij de som te maken. In sommige kringen wordt dan gesproken van een ‘vertaalcirkel’. De rekensom wordt met een tekening betekenisvoller gemaakt.
  • door te rekenen met de krant. Het klinkt misschien vreemd, maar de krant staat boordevol rekenvragen. Een krantenkop als ‘Kabinet moet 4,5 miljard bezuinigen’ kan stof zijn tot rekenen. Hoeveel is dat per persoon, als er in Nederland zo’n 16 miljoen mensen wonen. Hoeveel modale jaarsalarissen zijn dat? Hoeveel televisies van € 400 kun je daarvan kopen? En hoeveel sportauto’s? Met andere woorden: kijk eens met een andere blik naar het nieuws.
  • door gebruik te maken van hulpmiddelen. Een staartdeling wordt niet voor niets op papier uitgewerkt. Er komen nogal wat vaardigheden bij kijken. Los daarvan zijn er tal van voorwaarden waar een kind aan moet voldoen eer het kan gaan beginnen aan de staartdelingen. De tafels moeten bijvoorbeeld volledig geautomatiseerd zijn. Wanneer de deelsom is 810 : 9 moet een kind direct de vertaalslag maken met de tafel 9 x 9 = 81, dus 9 x 90 = 810.

Boek Deelsommen Oefenen

Oefenen met staardelingen?

Wil je je kind helpen om staartdelingen en deelsommen eigen te maken? Op verzoek van veel ouders hebben we een oefenboek samengesteld. In dit oefenboek komt het rekenen met deelsommen van begin tot eind aan de orde. Het zal je kind dan ook stapsgewijs helpen om deelsommen aan te kunnen, zowel door de staartdeling aan te leren als door de wijze waarop in het rekenonderwijs wordt gerekend.

Deelsommen Oefenen
€ 17
Uitgebreid digitaal oefenboekje voor deelsommen
Uitleg van de "hapjesmethode"
Aandacht voor cijferend delen met staartdeling
Veel herhaling
Afwisseling in oefeningen
Direct beginnen!

2 Comments

  1. Anonymous maart 20, 2014
  2. Paul Bergman juni 1, 2014

Reageer!