De Doorstroomtoets in groep 8

De Doorstroomtoets wordt door kinderen van groep 8 in het basisonderwijs gemaakt. Dat gebeurt in februari. Op basis van de Doorstroomtoets kan een schooladvies nog naar boven worden afgesteld. Wat is de Doorstroomtoets? Welke vakken komen er op deze toets aan bod? Hoe belangrijk is de toets en welk verschil kan de uitslag maken? In dit artikel leggen we het graag aan je uit.

Doorstroomtoets is nieuwe eindtoets

Ieder jaar maakt groep 8 aan het einde van het schooljaar een eindtoets. Lange tijd heette die toets de Cito-toets, later werd dat de centrale eindtoets en tevens zijn er andere aanbieders van eindtoetsen, zoals IEP en Route 8. De Doorstroomtoets is de eindtoets die vanaf 2024 door kinderen in groep 8 gemaakt wordt.

Deze eindtoets brengt het niveau van kinderen in kaart op het gebied van rekenen en taal. Op basis van de uitslag van de Doorstroomtoets kan een schooladvies (een pré-advies) nog naar boven worden afgestemd. Afname van een toets is verplicht.

Pas nadat alle kinderen de Doorstroomtoets hebben gemaakt, kunnen ze worden ingeschreven op het voortgezet onderwijs.

Waarom de Doorstroomtoets?

In het onderwijslandschap zijn voor- en tegenstanders van eindtoetsen als de Doorstroomtoets. Het Ministerie van Onderwijs, de Schoolinspectie en de meeste basisscholen zijn duidelijk over de rol van de Doorstroomtoets. Zij noemen de volgende voordelen:

  • De Doorstroomtoets geeft nog eens goed aan hoe kinderen scoren op alle vakken van de basisscholen;
  • Door een hogere score op de Doorstroomtoets kunnen kinderen met een lager advies alsnog hoger instromen in het voortgezet onderwijs en hiermee wordt kansenongelijkheid aangepakt;
  • De scores van de Doorstroomtoets zijn een goede graadmeter voor het gegeven onderwijs op de basisschool;
  • De uitslag van de Doorstroomtoets dient als beginsituatie op het voortgezet onderwijs.
Stilte in de school als groep 8 de Doorstroomtoets maakt.

Vakken

taal. Vooral het vak taal is breder dan het op het eerste oog misschien lijkt. Kinderen worden op de Doorstroomtoets getoetst op de volgende onderdelen:

Afname van de Doorstroomtoets

In februari is de afname van de Doorstroomtoets. Naast de Doorstroomtoets van Cito, die op een vaste dag wordt afgenomen, zijn er ook andere aanbieders van Doorstroomtoetsen. Het maakt op zich niet uit welke toets de basisschool gebruikt, want alle toetsen hebben hetzelfde doel. De uitslag van elke toets telt mee.

Advies aanpassen?

Het Ministerie van Onderwijs zet hoog in op kansenongelijkheid. Daarom is het voor basisscholen verplicht een schooladvies naar boven te verhogen als de score van de Doorstroomtoets daarom vraagt. Stel dat een kind een hogere score haalt dan het gegeven schooladvies, dan moet de school het advies verhogen. Daarmee krijgt het betreffende kind toegang tot een ander type vervolgonderwijs.

Mede om die reden is het inschrijven op basisscholen pas mogelijk na de afname van de toets en is de toetsperiode vervroegt.

Kinderen die op de Doorstroomtoets een lagere score halen dan het schooladvies, hoeven niet te worden teruggezet. Het schooladvies dat eerder is afgegeven blijft voor hun geldig.

Doorstroomtoets oefenen

Omdat de Doorstroomtoets belangrijk is, maar ook omdat de vraagstelling net even anders is dan wat kinderen gewend zijn op school, kan het zinvol zijn de Doorstroomtoets met je kind te oefenen. Bureau Bijles biedt het meest uitgebreide oefenboek voor de Doorstroomtoets aan.

In ruim 700 opgaven is er volop aandacht voor alle onderdelen die tijdens de Doorstroomtoets aan bod komen. Bestel dit oefenboek en ontvang het in huis om samen te oefenen voor de Doorstroomtoets. Niet alleen helpt het de benodigde vaardigheden en kennis te verbeteren, het zorgt er ook voor dat kinderen met veel meer zelfvertrouwen de Doorstroomtoets op school zullen maken.

Bestel ”Doorstroomtoets oefenen”

Reageer!