Antwoorden | Rekenen met staartdelingen 1

Heb je de staartdelingen goed kunnen oefenen? Hieronder volgen de antwoorden per filmpje.

Staartdelingen 1
738 : 18 = 41
1281 : 21 = 61
465 : 15 = 31
336 : 14 = 24
384 : 12 = 32
Staartdelingen 2
242 : 11 = 22
675 : 15 = 45
616 : 14 = 44
798 : 19 = 42
342 : 18 = 19
Staartdelingen 3
288 : 12 = 24
496 : 16 = 31
672 : 14 = 48
300 : 12 = 25
646 : 19 = 34
Staartdelingen 4
602 : 14 = 43
486 : 18 = 27
399 : 19 = 21
348 : 12 = 29
384 : 12 = 32
Staartdelingen 5
810 : 15 = 54
442 : 13 = 34
784 : 14 = 56
416 : 13 = 32
420 : 15 = 28
Staartdelingen 6
1230 : 15 = 82
512 : 16 = 32
288 : 16 = 18
323 : 17 = 19
374 : 17 = 22
Staartdelingen 7
594 : 18 = 33
442 : 17 = 26
357 : 17 = 21
442 : 13 = 34
738 : 18 = 41
Staartdelingen 8
510 : 15 = 34
493 : 17 = 29
880 : 16 = 55
551 : 19 = 29
648 : 18 = 36
Staartdelingen 9
608 : 19 = 32
345 : 15 = 23
377 : 13 = 29
1056 : 16 = 66
660 : 12 = 55
Staardelingen 10
323 : 19 = 17
476 : 17 = 28
648 : 18 = 36
1056 : 12 = 88
1472 : 16 = 92

Staartdelingen vormen jaarlijks voor duizenden scholieren een hardnekkig probleem. En ouders vragen zich af waar in vredesnaam de schuine streepjes gebleven zijn. De oude staartdeling is er niet meer, omdat men heeft bedacht dat het rekenen inzichtelijker moest zijn. De oude staartdeling werd vooral gezien als een trucje en daar is het inzichtelijk rekenen voor terug gekomen.

Door te werken met de staartdeling zoals we hem nu doen (het T-model), wordt meer inzichtelijk gemaakt hoe het delen in zijn werk gaat. Bij een som als 550 : 15 leert een kind eerst de plaats van 15 op 550 te ontdekken. Het ziet dat 15 x 10 = 150 drie keer in 550 past en dat er dan nog 100 overblijft. In die overige 100 past onmogelijke 10 x 15 = 150, maar dus wel de helft. Sterker nog, er past meer dan de helft in, namelijk 6 x 15 = 90. Dat er 10 overblijft wordt in de lagere groepen beschouwd als ‘rest 10’. In de hogere groepen, vanaf groep 7 vaak, wordt er dan achter de komma gewerkt door de 10 een extra nul te geven (100 dus) en daar weer 15 uit te halen. Achter de komma blijft er dus 6 over.

Er zijn verschillende opvattingen over het rekenen met de nieuwe staartdeling. Veel mensen vinden het omslachtig en veel mensen zouden graag het oude rekenen (de oude staartdeling) weer terugzien. Niet gek dus dat veel scholen verbijsterd moeten toezien hoe ouders de eigen manier van rekenen aanleren, dwars door de manier van school heen. Vanuit ouders is het begrijpelijk dat ze hiervoor kiezen. Immers, hun kind ervaart problemen met rekenen en die moeten worden opgelost. Als de school zo raar rekent, doen we het op onze eigen manier.

Toch is het raadzaam om u als ouder te verdiepen in de methode die school hanteert. De meeste kinderen die achterlopen met rekenen en staartdelingen niet begrijpen, hebben sowieso meer moeite met rekenen. Methodes door elkaar aanleren kan dan funest zijn. Door bij de leerkracht langs te gaan en te vragen of die de manier van school aan u kan uitleggen, kunt u vast en zeker diezelfde methode met uw kind bespreken. Met als resultaat dat u binnenkort beiden met de nieuwe staartdeling werkt. Of toch niet?

Reageer!