Veilig leren lezen in groep 3

Veilig Leren Lezen is een van de bekendste methodes die in groep 3 gebruikt worden om kinderen te leren lezen. Grote kans dat jouw kind ook met VLL aan de slag gaat, zodra hij of zij naar groep 3 gaat. In dit artikel vertellen we je alles over Veilig Leren Lezen in groep 3.

Veilig Leren Lezen kim-versie en zoem-versie

Zwijssen, de uitgeverij achter VLL, besteedt continu aandacht aan de methode voor leesonderwijs. Lange tijd hebben ruim vijfduizend basisscholen gebruik gemaakt van de kim-versie van Veilig Leren Lezen. De nieuwe versie van VVL is de zoem-versie.

Deze twee versies staan dan ook centraal in dit artikel.

Veilig Leren lezen kim en zoem versie

Aanvankelijk lezen

Aanvankelijk lezen is de vaardigheid die kinderen in groep 3 eigen maken. Met aanvankelijk lezen wordt beginnende geletterdheid bedoeld. Dat betekent dus het begin van het leren lezen en schrijven. VLL is opgedeeld in meerdere kernen. De eerste kernen gaan dieper in  op het aanvankelijk leren lezen. Zodra dat onder de knie is, wordt overgegaan op het technisch lezen.

Hoe werkt de methode Veilig leren lezen?

Elke les van VLL start met een tekstgerichte leesvraag. Soms is er ook een prikkelende bewering (stelling) waarover de leerlingen in gesprek kunnen gaan. De leraar leest samen met de klas de “samenleestekst”. Daarna lezen de kinderen zelf verschillende teksten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het niveau van kinderen. Zo worden aan kinderen die de letters nog moeten leren andere teksten aangeboden dan aan de kinderen die al vloeiend kunnen lezen. De verschillen in  groep 3 kunnen nu eenmaal groot zijn en VLL speelt daar op in.

Kernen

Zoals gezegd maakt VLL gebruik van meerdere kernen, om de overstap van aanvankelijk lezen naar technisch lezen zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kernen start, kern 1 tot en met 6 en kern 7 tot en met 11. Aan het einde van groep 3 hebben alle leerlingen de kernen start tot en met 11 doorlopen.

Hoe lang duurt een kern van Veilig Leren Lezen?

Zoals gezegd is VLL opgebouwd uit meerdere kernen. Voor de kern start worden 2 weken uitgetrokken. Dat geldt ook voor de kenen 1 tot en met 6. De kernen 7 tot en met 11 duren 3 weken.

Veilig leren lezen - kern start 2 weken, kern 1-6 2 weken, kern 7-11 3 weken

Welke schrijfmethode past bij Veilig leren lezen?

De meeste scholen die met Veilig Leren Lezen werken, hebben ook een schrijfmethode die goed aansluit bij de methodiek. Pennenstreken, eveneens van uitgeverij Zwijssen, is erop ingericht om aan te sluiten bij Veilig Leren Lezen. De kleine letters leren schrijven staat hierbij centraal. Het voordeel is dat kinderen aangeboden nieuwe letters gelijk verwerken met het schrijven. Op die manier gaat het aanleren van nieuwe letters twee keer zo snel.

Hoe kan ik mijn kind helpen met leren lezen?

Leren lezen is voor veel kinderen (en hun ouders) een feestje. Maar het kan zijn dat je kind niet graag leest of er moeite mee heeft. Ook kan het zijn dat je kind wel graag leest en je het gewoon wat leuker wil maken. We hebben daarom 5 tips om het leren lezen nog leuker te maken voor je kind.

1 Speel een raadspelletje

Met een raadspelletje leer je je kind ook klanken in woorden herkennen. Je kan een woord in  gedachten nemen, zoals “boot” en je kind vragen laten stellen over de letters die erin vooromen. “Begint het met een b?”.

2 Ga naar de bibliotheek

Een bezoekje aan de bibliotheek kan wonderen doen. Zeker als je je kind de tijd en ruimte geeft al die boeken te bekijken.

3 Lees om de beurt in een samen-leesboek

Wist je dat er speciale samen-leesboeken op de markt zijn gebracht? Daarmee kun je met je kind samen lezen. Op die manier maak je lezen niet alleen zinvol, maar ook nog eens gezellig. Een leuk momentje samen met je kind.

4 Speel de woordenrij

Een spel dat je altijd en overal kan spelen is de woordenrij. Je begint met een woord en je kind moet een woord noemen dat begint met de laatste letter. Bijvoorbeeld: kat – tijger – raam – muur enzovoorts.

5 Zoek leuke boeken

Veilig Leren Lezen is een uitgebreide lesmethode met heel veel leesboeken, maar ook in de bibliotheek en in de winkel kun je leuke leesboeken kopen. Let erop dat je boeken koopt op het niveau van je kind (of een niveautje hoger, om je kind uit te dagen). Zit je kind op M3-niveau? Dan mag het E3- niveau lezen.

Conclusie

Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijssen is een van de meest gebruikte lesmethodes voor het aanvankelijk en technisch lezen. De methode wordt voortdurend verbeterd van de kim-versie naar de zoem-versie en sluit naadloos aan bij de schrijfmethode Pennenstreken. Met Veilig Leren Lezen weet je dat je kind goed leert lezen. Met de tips in het artikel kun jij het leren lezen met je kind nog leuker maken.

Reageer!