Aanvankelijk leren lezen, wat houdt dat in?

In groep 3 beginnen kinderen echt met het leren lezen. Dit wordt “aanvankelijk lezen” genoemd. In dit artikel leggen we je uit wat dat precies inhoudt.

Het ene kind leest nu eenmaal makkelijker en sneller dan het andere kind. De belangrijkste basis voor het kunnen leren lezen worden in de kleuterklassen gelegd. Zo hebben kinderen al een redelijke woordenschat, herkennen ze vaak al een aantal letters (10 tot 14 gemiddeld), kunnen ze woorden hakken (boom bestaat uit b, o, o en m), plakken (b, o, o en m zijn boom), rijmen en zelfs enkele woorden herkennen.

AVI E3

Het doel in groep 3 is dat kinderen het AVI niveau E3 minimaal halen. Snelle lezers zijn gerust al in M4 of zelfs E4 aan het einde van groep 3. Kinderen die meer moeite hebben met lezen worden in groep 3 optimaal geholpen.

Alle lesmethodes werken met niveaugroepen. De snelle lezers zitten in Veilig Leren Lezen in de Zonlijn of hebben drie sterren als ze de methode Lijn 3 volgen. Hoe dan ook, de leerkracht in groep 3 houdt goed in de gaten hoe kinderen zich ontwikkelen.

Aanvankelijk lezen is de basis bij het leren lezen

Aanvankelijk lezen duurt ongeveer een half jaar. Dan kennen de kinderen alle letters en zijn ze in staat woorden en zelfs zinnen te lezen op het niveau M3.

De basis is belangrijk. Zo moeten de kinderen beschikken over een woordenschat, interesse hebben in letters, woorden en geschreven taal. Maar ook het plezier in het lezen en het plezier in boeken is van cruciaal belang.

Als ouder kun je hier gelukkig veel aan bijdragen.

Aanvankelijk lezen

Leesrijp

Een kind in groep 3 kan pas beginnen met lezen als het “leesrijp” is. De meeste kinderen zijn leesrijp rond 6,5 jaar. Het heeft geen zin om als ouder je kind onder druk te zetten. Kinderen moeten er zelf klaar voor zijn om te gaan lezen. Ouders die hun kind dwingen om in boekjes te lezen en geïnteresseerd te zijn in teksten, zullen een averechts effect teweeg brengen.

Het belangrijkste om leesrijpheid te laten opbloeien is door lezen aantrekkelijk te maken. Lees veel voor, maak plezier en richt je op letters om je heen. Kinderen pakken het dan vanzelf op.

Niveaus in het leren lezen

Kinderen die zich snel ontwikkelen volgen de Zonlijn of 3 sterrenlijn. Deze kinderen hoeven de letters niet meer te leren, want ze kennen ze al. Zodra de kinderen die op het niveau Maan en Ster zitten een nieuwe instructie krijgen (een nieuwe letter leren), gaan de Zonkinderen teksten lezen waarin datzelfde woord centraal staat.

De kinderen krijgen vervolgens opdrachten op hun eigen niveau. Kinderen die in de Zonlijn zitten moeten dus zelfstandig kunnen werken.

Kan jouw kind het lezen wel aan, maar is het niet in staat om zelfstandig te werken? Dan kan het zijn dat de leerkracht er toch voor kiest om je kind bij zich te houden en in de Sterlijn mee te laten doen.

Raketkinderen

Klopt het dat er ook Raketkinderen zijn? Jazeker. Er zijn kinderen die zo goed kunnen lezen dat ze in rap tempo door de letters en teksten heen gaan. Als een raket zeg maar. Deze kinderen slaan meer instructies over en doen vooral wat ze moeten doen: leeskilometers maken!

Noot: Er wordt vaak gedacht dat kinderen worden ingedeeld in groepjes waar een waardering aan kleeft. De Zonkinderen zijn de snelle lezers en de Maankinderen zijn de zwakke lezers. Hoewel hier in het verleden (en vandaag de dag nog) veel kritiek op is, is het niet zo dat leerkrachten geïnstrueerd worden om dat onderscheid te maken. De kinderen in de Maangroep weten gewoon dat ze met het symbooltje van de maan moeten werken, zoals de Sterkinderen de sterren gebruiken en de Zonkinderen de zonnetjes. Het is bedoeld als werkwijze om het leren lezen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Aan de school overlaten

Het is belangrijk om het leren aanvankelijk lezen aan de school over te laten. De leerkracht van groep 3 is hier in gespecialiseerd en weet als geen ander hoe hij of zij leerlingen kan laten lezen. Dit gebeurt vrijwel altijd aan de hand van een lesmethode, zoals Veilig leren lezen.

Als je als ouder je eigen methoden gaat gebruiken, maak je je kind in de war. De kans dat het dan niet meer verder kan lezen, is groter.

Wil je wel je bijdrage leveren? Ga dan met de leerkracht in gesprek en vraag wat je kan doen om het lezen van je kind te bevorderen.

Reageer!