Twijfel je tussen een school voor je kind? 15+ aspecten die kunnen helpen!

Het is niet altijd even makkelijk om een passende school te vinden voor je kind. Je kind is nog jong en heeft een heel basisschoolleven voor zich. Hoe moet jij dan een verantwoorde schoolkeuze maken?

Wellicht kunnen deze aspecten je helpen bij het doorhakken van de knoop.

 

#1 Openbaar of gebonden aan een geloof?

Hoeveel maakt het jou uit of de school een geloof aanhangt en daarnaar handelt? Ook als niet-gelovige ouder kun je besluiten je kind naar een gelovige school te sturen, omdat het dan iets van deze geloofsovertuiging meekrijgt. Bijvoorbeeld: katholieke scholen vieren carnaval en openbare scholen besteden tijd aan de ramadan.

 

#2 De kwaliteit van het onderwijs

Zeker niet onbelangrijk: hoe goed doet de school het door de ogen van de Onderwijsinspectie? Controleer het op www.onderwijsinspectie.nl.

 

#3 Inzet van moderne leermiddelen

In de huidige tijd is er veel aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden. Dat betekent dat kinderen leren werken op tablets en computers, dat zij leren programmeren en goed om moeten kunnen gaan  met digitale geletterdheid. In hoeverre doet de school daaraan mee?

 

#4 Aandacht voor cultuur

Vind je het belangrijk dat kinderen cultuur opsnuiven? Vraag dan na in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van kunstmenu’s. De meeste gemeentes geven hier subsidie voor, waar scholen dankbaar gebruik van maken.

 

#5 Uitstraling en sfeer

Wat voel je als je de school binnenloopt? Wanneer de uitstraling en sfeer niet goed zitten, waarom zou je dan je kind daar 8 jaar naartoe sturen? Denk eraan dat je door het praatje van de directeur tijdens de rondleiding heen prikt. Kijk goed de klassen in en zie daar wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. Zie je jouw kind daar wel of niet tussen zitten?

 

#6 Schooltijden

Continurooster of niet? Les tot 15.00 uur of tot 14.15 uur? Hoe is dat te combineren met je werk, als je dat hebt. Kortom: de schooltijden kunnen zeker een factor zijn om je besluit op af te stemmen.

 

#7 Onderwijstype

Wil jij wel dat je kind naar een reguliere basisschool gaat? Of voel je meer voor diverse onderwijsstromingen, zoals Montessori, jenaplan, dalton, Freinet of een vrije school? Lees je van tevoren goed in om te bepalen wat je je kind wel en niet ziet doen!

 

#8 Hoogte ouderbijdrage

Misschien maakt het je niet uit, misschien ook wel. De ouderbijdrage wordt door de Ouderraad en school gebruikt om activiteiten te organiseren. De hoogte kan verschillen. De ene school vraagt 25 euro waar de andere school 75 euro vraagt.

Voor wie het niet heel breed heeft, is er de stichting Leergeld. Deze kan helpen bij de financiële kant van het onderwijs, zodat je kind niets tekort hoeft te komen.

 

#9 Tussenschoolse en nashoolse opvang

In hoeverre is er sprake van tussenschoolse en naschoolse opvang? De meeste scholen hebben dit goed geregeld en werken samen met buitenschoolse opvang. Maar je kan het beter even navragen voordat je beseft dat je je kind tussen de middag en na schooltijd zelf op dient te vangen (en niet kunt werken).

 

#10 Locatie en schoolroute

Waar ligt de school precies? Is deze goed en veilig te bereiken, nu en later? In het begin breng je je kind waarschijnlijk nog naar school, maar naar verloop van tijd zal hij of zij zelf gaan. Is de route te lopen of fietsen en veilig genoeg?

 

#11 Schoolpopulatie

Wie zitten er straks bij jouw kind in de klas? Met andere woorden: wat voor vlees heb je in de kuip? Dit kan een belangrijke en doorslaggevende factor zijn voor ouders.

 

#12 Het schoolgebouw

Niemand zit te wachten op een muf en oud schoolgebouw. Als er dan een andere school is met een nieuw gebouw, heeft die al een punt voorsprong. Verkijk je daar echter niet op! Want een school in een oud en muf gebouw kan beter onderwijs geven dan een school in een nieuw gebouw.

 

#13 Is er een anti-pestprotocol?

Kinderen en pesten zijn geen leuke combinatie. Daarom zouden alle scholen een anti-pestprotocol of programma moeten hebben. Heeft de school dat? Dat zou een streepje voor zijn! Steeds meer scholen werken ook met gedragsspecialisten: leerkrachten die zich middels een educatieve Master hebben gespecialiseerd in gedragsonderwijs en dus gedragsproblemen en pestgedrag kunnen tegengaan.

 

#14 Aandacht voor leerproblemen

Wat doet de school als kinderen leerproblemen hebben? Is er een remedial teacher aanwezig die dit coördineert of komt het op de schouders van de leerkracht zelf terecht?

 

#15 Aandacht voor gedragsproblemen

Kinderen kunnen te maken krijgen met klasgenoten die gedragsproblemen vertonen. Deze kunnen voortkomen uit een stoornis, maar ook het gevolg zijn van een slechte opvoeding. Wat doet de school met kinderen die de klas storen en problematisch gedrag vertonen? Wederom kan de gedragsspecialist hierin een rol spelen, als de school die heeft…

 

#16 Contact met ouders

In hoeverre ben je als ouder welkom op de school en in hoeverre bewaart de school professionele afstand? Het is goed dat je als ouder gehoord wordt door de leerkracht en schoolleiding, maar ook goed dat de school je belemmert om je kind dag in dag uit naar binnen te brengen (zeker in de bovenbouw). Hoe doet de school dit en hoe belangrijk is ouderbetrokkenheid?

 

#17 Specialisten

De gedragsspecialist is al genoemd, maar er zijn veel meer specialistenrollen binnen scholen. Sinds de komst van de master Special Educational Needs kan elke leerkracht zichzelf naar een hoger level tillen en master worden. Zo zijn er naast de gedragsspecialist tal van specialistenrollen weggelegd op scholen. De rekenspecialist, taalspecialist, ict-specialist, mediaspecialist en cultuurspecialist zijn maar enkele voorbeelden. Welke specialisten heeft de toekomstige school van jouw kind in huis?

 

#18 Werkdruk

Een kritische vraag die je aan de schoolleiding best kan stellen: hoe zit het met de werkdruk onder leerkrachten?

Want het is heel simpel, maar als de leerkracht van jouw kind veel werkdruk ervaart, kan dat nadelige gevolgen hebben. Zo zal de leerkracht minder tijd hebben om dieper in de problemen van je kind te duiken, lessen goed en gedegen voor te bereiden en ligt een burn-out helaas altijd op de loer…

 

Meer aspecten?

Deze lijst wordt regelmatig aangevuld op basis van reacties. Laat dus gerust weten welke aspecten jij belangrijk vindt bij het kiezen van een school!

1 Reactie

  1. Khadija januari 18, 2019

Reageer!