Rekenen met even en oneven getallen

Wanneer is een getal even en wanneer is het oneven? Volwassenen en oudere kinderen weten dat wel, maar voor de beginnende rekenaars in groep 3 is het nog best lastig. Even getallen en oneven getallen worden op de basisschool maar zijdelings aangehaald. Er is geen concreet kerndoel aan gekoppeld, los van het allesomvattende getalbegrip.

Hoe bereid je kinderen goed voor op even en oneven getallen en hoe breng je ze het (spelenderwijs) bij? Dit artikel geeft je daar antwoorden op.

 

Getalbegrip

Het rekenonderwijs kent vele doelen en subdoelen. Al die doelen staan in de kerndoelen voor het primair onderwijs, een uitgave vanuit het Ministerie van Onderwijs. Ook op de Cito-toets komen zowel even als oneven getallen terug. Maar getalbegrip is een breed begrip. Er valt veel onder, namelijk:

 • Getalstructuur;
 • Getallen van 0 tot 10;
 • Getallen van 10 tot 20;
 • Getallen van 20 tot 100;
 • Getallen tot 1.000, 10.000 en 100.000;
 • Rekenen met grote getallen.

Meer en minder, zoals we eerder bespraken, valt ook onder getalbegrip. Net als even en oneven getallen.

 

Even getallen

Om kort te gaan, getallen zijn even als ze deelbaar zijn door 2 en door zichzelf. Even getallen zijn getallen vanaf 0 met steeds 2 erbij. Zeg maar gerust de tafel van 2 tot het oneindige. Getallen die twee tekens bevatten, zoals 22, 26 en 38 zijn allemaal even. Dat kun je zien aan het laatste getal, dat is immers deelbaar door 2. Zo zijn even getallen te herkennen. Eindigt een getal dus op 0, 2, 4, 6 of 8, dan is het even.

 

Oneven getallen

De oneven getallen zijn de resterende getallen. Simpel gesteld, de getallen die eindigen op 1, 3, 5, 7 en 9 en die niet deelbaar zijn door 2. Oneven getallen zijn niet aan een tafel van vermenigvuldiging te verbinden, omdat in iedere tafel die met een oneven getal begint, wel een even getal zit. Bijvoorbeeld 4 x 3 = 12. De 3 is oneven, maar 12 is wel een even getal.

 

Voor in de klas

Er zijn leerkrachten die een straat gebruiken als metafoor om even en oneven aan te duiden. Dat is een goede manier. Aan de ene kant van de straat heb je de even nummers, aan de overkant de oneven nummers. Hieronder is een afbeelding die je uit kunt printen om in de klas op te hangen. Hierbij kun je vragen stellen als:

 • Esther woont op nummer 8. Woont ze in de even straat of in de oneven straat?
 • Yuri woont in de even straat. Noem eens een huis waarin hij zou kunnen wonen.

Even en oneven straat

 

Handig om te weten

Het is wel handig om te weten of een getal even is of oneven. Zeker wanneer kinderen in hogere groepen gaan rekenen met staartdelingen, vermenigvuldigen, verhoudingen en breuken, is het goed om te weten of een getal even is. Want:

 • Een even getal is altijd deelbaar door 2;
 • Een even getal is makkelijker te bewerken (stappen van 2, 4, 6, 8 of 10 zijn makkelijker te nemen dan die van 1, 3, 5, 7 en 9);
 • Een even getal is makkelijker in een staartdeling toe te passen;
 • Breuken die even zijn, zijn makkelijker uit te tekenen.

Zo zijn er dus wat voordelen te benoemen als het aankomt op even getallen. Desondanks zal een kind net zo vaardig moeten worden in het bewerken van oneven getallen, want beide komen voor de helft voor in ons telsysteem.

 

Oneven getallen oefenen met geld

Wie oneven getallen goed wil oefenen, kan gaan rekenen met geld. Want een oneven getal als 3 blijkt dan wel degelijk deelbaar door 2. Je hebt er alleen en kommagetal van gemaakt. Rekenen met geld is een goede manier om oneven getallen onder de loep te nemen en deze bij kinderen te automatiseren. Het oefenen van de tafels is daar echter net zo goed voor geschikt.

 

Oefenen met leuke spelletjes

Speciaal om klassikaal of individueel te oefenen met even en oneven getallen en het begrip ervan te automatiseren, hebben we een tiental filmpjes ontwikkeld. In ieder filmpje komt een getal een paar seconden in beeld. Door te gaan staan of te blijven zitten geven kinderen razendsnel aan of het een even of oneven getal betreft. Deze oefening duurt nog geen 2 minuten en kan dus een prima start van de les zijn. Hieronder volgt het eerste filmpje. De overige filmpjes vindt je in de link eronder.

 

Klik hier en ga naar de pagina met alle filmpjes.

1 Reactie

 1. juf Patricia september 5, 2016

Reageer!