De Cito-score ligt tussen de 500 en de 550. Het merendeel van de kinderen gaan naar het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Voor het vmbo geldt een score van tussen de 501 en 535. De score 501 tot 522 is voornamelijk basisberoepsgerichte leerweg, de score van 522 tot 527 kan zowel basis- als kaderberoepsgerichte leerweg zijn, de score van 524 tot 528 is voornamelijk kaderberoepsgericht, de score van 528 tot 532 is zowel kaderberoepsgericht als theoretische leerweg en de score van 530 tot 535 is de theoretische leerweg.

Wanneer een kind moeite heeft met bepaalde vakken kan ook leerwegondersteuning worden aangevraagd. Dit is geen speciaal niveau, maar een verrijkend arrangement. Kinderen worden dan in kleinere klassen geplaatst en krijgen meer individuele begeleiding.

Als een kind een score haalt van tussen de 533 en 536 is een dakpanklas van vmbo-tl met havo mogelijk. Er bestaat dan een kans om later in te stromen in de havo.

Let wel: regionaal kunnen de toelatingsscores verschillen.