Cito oefenen groep 6Groep 6 is een leerjaar waarin de basis van veel vakken eigen gemaakt is. Het is zaak om dit te onderhouden. Kinderen in groep 6 ontwikkelen hun vaardigheden op het gebied van rekenen nu optimaal. De basis moet er dus goed inzitten (denk aan de tafels, getalbegrip en de beginnende vaardigheden voor breuken).

Welke Cito-toetsen krijgen kinderen in groep 6?

Afname van de Cito-toetsen in groep 6

In onderstaand schema is te zien welke  Leerling in Beeld (LiB)- Cito-toetsen kinderen in groep 6 moeten maken in Midden of Eind.

  • Rekenen-Wiskunde M6 (januari/ februari) en E6 (mei/ juni)
  • Technisch lezen M6 (januari/ februari) en E6 (mei/ juni)
  • Woordenschat M6 (januari/ februari) en E6 (mei/ juni)
  • Spelling M6 (januari/ februari) en E6 (mei/ juni)
  • Begrijpend lezen M6 (mei/ juni)

Cito-toets rekenen in groep 6

Het rekenonderwijs gaat in groep 6 een stroomversnelling in. In rap tempo worden er veel nieuwe vaardigheden en strategieën aangeleerd. Het is hierbij erg belangrijk dat de basis er goed in zit. Om succesvol te zijn in het rekenen in groep 6 moeten kinderen kennis hebben van en beschikken over de vaardigheid om:

  • Te kunnen optellen en aftrekken, met tiental- en honderdtaloverschrijding;
  • Begrippen als meer, minder, even, groot, groter en gelijk kennen;
  • Te kunnen rekenen met breuken (tellers en noemers zijn hen bekend);
  • De tafels moeiteloos te kunnen toepassen (heel belangrijk bij verhoudingen en het rekenen met staartdelingen).

In groep 6 maken kinderen kennis met grotere en complexere breuken, de redactiesommen doen een beroep op meerdere vaardigheden en het rekenen met deelsommen met rest doet zijn intrede. Kinderen leren dus alle vaardigheden die ze in groep 3 tot en met 5 hebben aangeleerd gekregen, toe te passen.

Dat is dan ook precies waar de Cito-toets in groep 6 de kinderen op toetst. In de Midden-toets is veel aandacht voor de basisvaardigheden. Aan de hand van typische groep 6 sommen (sommen op het niveau van een leerling in leerjaar 6) worden deze getest. Aan het einde van groep 6 is er meer ruimte voor breuken op de Cito-toets. Ook wordt al een begin gemaakt met begrippen als verhoudingen en vergelijken.

Een goede voorbereiding op de Cito-toets in groep 6 is een goede beheersing van alles wat tot en met groep 5 is aangeleerd. Wanneer er in groep 5 sprake zou zijn van een rekenachterstand, is een jaar doubleren zeker het overwegen waard. Ook al doet een kind er dan langer over, het zal in groep 6, 7 en 8 sterker worden in rekenonderwijs mits daar goed op wordt ingezoomd.

Cito-toets technisch lezen

De Cito-toets technisch lezen vindt weer plaats. Kinderen lezen de tekst en vullen de lege plekken aan. Deze toets verschilt niet veel van de toets in groep 5, behalve dan dat het Avi-niveau wat hoger ligt.

Overige toetsen met betrekking tot leesonderwijs, zoals de DMT en de Avi-toets, staan vanaf groep 6 niet meer vast op het programma. Dat komt omdat kinderen in groep 5 doorgaans Avi uit moeten kunnen zijn.

Als dat niet het geval is, is er niet gelijk sprake van een leerachterstand. De Avi wordt dan nog gewoon getoetst, vaak door de intern begeleider of de remedial teacher (maar net wie die taak op school heeft). Wel zal het leesonderwijs – en dan met name het leesonderwijs ondersteunen thuis – worden opgevoerd.

De DMT toets wordt in een heel enkel geval ook nog afgenomen bij kinderen in groep 6. Te denken valt aan kinderen die een leesmoeilijkheid hebben, zoals dyslexie.

Cito-toets woordenschat in groep 6

De Cito-toets woordenschat in groep 6 gaat verder waar de toets in groep 5 gebleven is. Een aantal woorden wordt getoetst. Deze woorden zijn aangeboden in de taallessen voor woordenschat of in een aparte les.

Kinderen kunnen woordenschat oefenen door thuis veel te lezen, vooral kranten, en dan de moeilijke woorden op te zoeken. Een nieuwsbeurt in groep 6 helpt vaak ook al om de woordenschat te verbeteren. Zeker als de leerkracht de nadruk legt op het vinden van de betekenis van zogenaamde moeilijke woorden.

Cito woordenschat

Cito-toets spelling in groep 6

Het Kofschip-X, regels rondom d’s en t’s en de verleden en tegenwoordige tijd zijn allemaal items die in groep 6 de revue passeren. De persoonsvorm en het onderwerp zijn eigen gemaakt en er wordt al gekeken naar het voltooid deelwoord.

De spellingtoets in groep 6 controleert het allemaal.

Een goede voorbereiding op de Cito-toets spelling is door woorden te oefenen en de regels van tegenwoordige, verleden en voltooide tijd eigen te maken. Dat kan door thuis te oefenen, maar vaak wordt er ook goed ingezet in de spellinglessen op de basisschool.

Cito-toets begrijpend lezen in groep 6

Tot slot is er ook in groep 6 eenmaal een Cito-toets voor begrijpend lezen. Kinderen moeten de vaardigheden toepassen om de betekenis uit de tekst te halen, maar zullen ook delen van de tekst in moeten vullen door zich te verdiepen in de context.

De volgorde van teksten wordt in groep 6 ook belangrijk, dus daar worden ook vragen over gesteld.

Aangezien de kinderen AVI uit horen te zijn in groep 6, of daar dicht tegenaan horen te zitten, zijn de teksten in groep 6 een stuk langer dan in groep 5. De woorden staan dichter op elkaar en er zijn minder plaatjes. Voor kinderen is het vaak even wennen om zo’n grote lap tekst te consumeren. Het kan helpen om hier op voor te bereiden.

Deze Cito-score, de score van de toets M6, gaat een belangrijke rol spelen bij het schooladvies in groep 8. Het is op veel scholen een gegeven waar door de leerkrachten naar gekeken wordt als ze het advies moeten opstellen.

Oefenen voor de Cito-toets in groep 6

Als kinderen moeite hebben met de lesstof, kan het helpen om extra te oefenen. Door te oefenen worden kinderen niet alleen zekerder van zichzelf en weten ze meer wat er van hen wordt verwacht, ook worden alle vaardigheden nog eens herhaald. Jij als ouder hebt er dan direct zicht op als je kind nog ergens moeite mee heeft. Je kunt de Cito-toetsen van groep 6 dus voor zijn als je tijdig begint met oefenen.

Voor het oefenen van de LiB- en Cito-toets in groep 6 zijn er 2 oefenboeken beschikbaar: een oefenboek voor M6 en een oefenboek voor E6. Natuurlijk kun je ze ook gecombineerd kopen en zo veel geld besparen en het meest complete oefenpakket voor groep 6 in huis halen.

3 oefenboeken

Cito-toets Groep 6 M6 oefenboek
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 350 oefeningen voor M6
Bereidt voor op 1e helft groep 6 (augustus-januari)
Volledige voorbereiding op Cito M6 en Leerling in Beeld
 
Cito-toets Groep 6 E6 oefenboek
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 350 oefeningen voor E6
Bereidt voor op 2e helft groep 6 (januari-juni)
Volledige voorbereiding op Cito E6 en Leerling in Beeld
 
Cito-toets Groep 6 combinatie
€ 147
Fysiek oefenboek
Ruim 700 oefeningen voor M6 en E6
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 6 en Leerling in Beeld
Bespaar ruim € 45
 
Cito-toets Groep 6 M6 digitaal
€ 67
Het M6 oefenboek, maar dan digitaal
Bereidt voor op 1e helft groep 6 (augustus-januari)
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
Cito-toets Groep 6 E6 digitaal
€ 67
Het E6 oefenboek, maar dan digitaal
Bereidt voor op 2e helft groep 6 (januari-juni)
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
Cito-toets Groep 6 Combi digitaal
€ 117
Complete Oefenboek, maar dan digitaal.
Volledige voorbereiden op alle Cito-toetsen in groep 6 en Leerling in Beeld
Direct te gebruiken
Bespaar € 30