Dagje eerder op vakantie zonder toestemming? Dat wordt betalen…

Voor de vakantie zijn er veel ouders die hun kind ‘ziek’ melden. Uiteraard is dat erg opvallend en dat weet Leerplicht dan ook. Voor de vakantie staan zij op scherp om ongeoorloofd verzuim hard aan te pakken.

Ouders die hun kind ziek melden om op vakantie te gaan moeten rekening houden met een boeten van €100 per dag per kind. Gemiddeld nemen de kosten van vakantie dan al snel toe met €200.

 

‘Ach, die laatste schooldag…’

Het idee leeft dat er op de laatste schooldag niet veel meer geleerd wordt. En dat is vaak ook zo. Er wordt vooral opgeruimd, misschien nog rapporten uitgedeeld, een filmpje gekeken of een kleurplaat gemaakt.

En toch is het wettelijk verboden om eerder op vakantie te gaan. De Leerplichtwet is daarover heel duidelijk. Het maakt niet uit dat er op de laatste dag voor de zomervakantie wordt afgeweken van het normale rooster.

Tevens maakt het de Leerplicht niet uit dat jullie je vliegtuig niet halen. Dan had je maar een dag later moeten boeken.

 

Belangrijk

Hoewel ouders vaak het idee hebben dat die laatste dag voor de zomervakantie weinig nut heeft, is het wel een belangrijke dag voor kinderen. Bedenk bijvoorbeeld:

  • Dat kinderen samen het schooljaar afsluiten;
  • Dat de leerkrachten afscheid nemen van hun huidige klas;
  • Dat kinderen een schooldag heel anders beleven;
  • Het vaak een feestje is voor kinderen die bijna vakantie krijgen.

Al die zaken maken voor een kind wel verschil. Er wachten je straks zes weken zomervakantie (althans, voor je kind), dus die ene dag kan je toch wel wachten?

 

Strenge controles

Zoals gezegd staat Leerplicht op scherp. Zeker zo vlak voor de zomervakantie, maar vaak ook voor andere vakanties. De bal komt vaak aan het rollen via de schooldirectie. Als er vermoedens zijn van zogenaamd ‘luxeverzuim’ wordt de Leerplicht op weg gestuurd. Maar ook Leerplicht zelf pakt de zaken sinds kort strenger aan. Steekproefsgewijs reizen ze het land door om ziekmeldingen te controleren. Ze komen dan inderdaad thuis kijken of je thuis bent.

Is dat niet het geval? Dan volgt binnen afzienbare tijd de rekening.

Dat is echter niet alles. Ook op Schiphol houdt Leerplicht in de gaten of er geen leerplichtkinderen inchecken. Gebeurt dat wel? Dan wordt er melding gemaakt bij het Openbaar Ministerie en volgt de boete.

Als het vaker is voorgekomen in een gezin en kinderen met regelmaat zijn ziekgemeld, kan het zelfs leiden tot een gevangenisstraf.

 

Toestemming van school?

Heb je toestemming van school om eerder op vakantie te gaan? Dat telt niet. De Leerplichtambtenaar controleert op afwezigheid en de leerplicht is sterker dan de toestemming van een schooldirecteur. Sterker nog: de directie van een school zal zich bij de Onderwijsinspectie moeten verantwoorden.

 

Na de zomervakantie

Niet voor de zomervakantie, maar na de zomervakantie afwezig zijn? Ook dat wordt gecontroleerd, want uiteraard geldt daar hetzelfde voor. Net als de dag voor de zomervakantie wordt door het hele land ook de eerste schooldag gecontroleerd of kinderen wel aanwezig zijn.

Kinderen die niet op school blijken te zitten worden thuis opgezocht. Zijn ze daar niet? Dan laat Leerplicht een bericht achter waarop nog diezelfde dag een reactie moet komen en blijft die uit, dan volgt alsnog de boete.

 

Wees gewaarschuwd

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Laat je niet verleiden tot het ziekmelden van je kinderen om eerder op vakantie te gaan, want de kosten kunnen hoog oplopen. Wil je het risico wel nemen? Besef dan dat je bij het Openbaar Ministerie op de radar komt. Veelvuldig ‘luxeverzuim’ kan dan zelfs tot gevangenisstraf leiden.

Reageer!