Kinderen in groep 4 hebben het leren lezen onder de knie en ze hebben een begin gemaakt met getalbegrip en getalstructuur bij rekenen en wiskunde onderwijs. De Cito-toetsen van groep 4 verschillen niet heel veel met die van groep 3, al ligt het niveau nu wel wat hoger. Wat zijn de toetsen die kinderen in groep 4 te maken krijgen?

Cito oefenen groep 4

Afname Cito-toetsen in groep 4

In onderstaand overzicht is te zien welke Leerling in Beeld- en Cito-toetsen bij leerlingen in groep 4 worden afgenomen.

  • Rekenen-Wiskunde M4 (januari/ februari) en E4 (mei/ juni)
  • DMT M4 (januari/ februari) en E4 (mei/ juni)
  • Avi-toets M4 (januari/ februari) en E4 (mei/ juni)
  • Technisch lezen M4 (januari/ februari) en E4 (mei/ juni)
  • Woordenschat M4 (januari/ februari) en E4 (mei/ juni)
  • Spelling M4 (januari/ februari) en E4 (mei/ juni)
  • Begrijpend lezen E4 (mei/ juni)

Cito Rekenen-Wiskunde in groep 4

Kinderen in groep 4 zijn natuurlijk weer verder dan kinderen in groep 3. Getallen bewerken tot en met 20 zijn vanzelfsprekend. Kinderen kunnen die getallen moeiteloos optellen en aftrekken. Ook de tientaloverschrijding (aan de orde bij bijvoorbeeld 5 + 8 = 13 en 14 – 9 = 5) levert geen problemen meer op.

Deze vaardigheden worden getoetst op de Cito in groep 4. Ook worden keersommen (de tafels vinden immers aanvang in groep 4) getoetst en moeten kinderen de som uit verhaaltjes gaan halen. Deze redactiesommen worden door veel kinderen nog wel eens ingewikkeld gevonden. Een redactiesom zou kunnen zijn:

Bij de bushalte staan vijf mensen te wachten. In de bus zitten al zes mensen. Hoeveel mensen gaan er in totaal met de bus?

Bij deze som zal een kind zelf de 5 en de 6 uit de som moeten halen en moeten begrijpen dat deze bij elkaar worden opgeteld. In zowel de Midden- als de Eindtoets van groep 4 wordt deze vaardigheid gecontroleerd.

Hoeveel blokjes

DMT-toets in groep 4

Kinderen in groep 4 hebben al heel wat leeskilometers gemaakt. In de DMT toets wordt bijgehouden wat hun leesniveau is. Er wordt een woordenlijst voorgehouden en de timer wordt gezet op drie minuten. In die drie minuten moeten kinderen zoveel mogelijk woorden van de lijst foutloos oplezen. Hoe verder ze op de lijst komen, hoe sneller hun leestempo (en dus ook hoe hoger hun cijfer daarvoor zal zijn).

Is de DMT-toets te oefenen? Op zich is de DMT-toets makkelijk te oefenen, door een lijst met woorden te laten lezen. Maar gewoon veel laten lezen werkt ook en zal in het voordeel zijn van het totale leesonderwijs. Ook toetsen als technisch lezen en de Avi-toets zijn dan gedekt.

Avi-toets in groep 4

De Avi-toets in groep 4 wordt op twee momenten afgenomen. Zoals te lezen was in groep 3, zijn veel kinderen hun niveau al ver vooruit. Het kan dus zijn dat de Avi Midden 5 of zelfs Eind 5 al wordt afgenomen bij enkele kinderen in groep 4. Zij mogen, wanneer ze de toets op beheersingsniveau halen, boeken lezen die passen bij hun niveau.

Technisch lezen in groep 4

In groep 4 wordt nog altijd geoefend met lezen. Er zijn diverse methodes, waaronder Estafette en Veilig Leren Lezen, die kinderen optimaal helpen bij het leren lezen. Technisch lezen wordt op de Cito-toets geoefend met een toets waarin lappen tekst staan met lege plaatjes. Kinderen moeten dan uit het juiste woord kiezen. Dat heeft te maken met leessnelheid. Er is enige discussie te voeren over het feit of dit wel of geen begrijpend lezen is, want kinderen moeten wel het juiste woord invoeren.

Het aantal fout geeft aan hoe ver een kind gekomen is en hoe goed dit gegaan is. Hier rolt een Cito-score uit, die aanleiding kan zijn om extra in te zetten op technisch lezen of om een kind verder te laten gaan waar het is.

Technisch lezen kan thuis goed geoefend worden door veel te laten lezen. Voorlezen is ook altijd een goede stimulans.

Woordenschat in groep 4

Zoals in ieder jaar worden er ook in groep 4 nieuwe woorden aangeleerd. Vaak gebeurt dit binnen de taalmethode. Er zijn ook losse methodes en werkboekjes voor woordenschat. De Cito woordenschat wordt twee keer afgenomen. Afhankelijk van het aantal goede antwoorden, wordt een cijfer gegeven.

Spelling in groep 4

In groep 4 krijgt spelling meer aandacht. Kinderen hebben leren lezen en gaan nu ook met grotere woorden aan de slag. Er worden woorden in het stramien medeklinker-medeklinker-klinker-medeklinker-medeklinker aangeleerd, zoals ‘blink’ en ‘glans’ en de zinnen worden langer (vaak meer dan vijf woorden). Ook leren kinderen de begrippen tegenwoordige tijd en verleden tijd kennen en moeten zij aangeven of woorden in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd zijn geschreven. Werkwoorden met stam+t maken ook deel uit van de stof die kinderen in groep 4 aangeboden krijgen. Zeker de modernere taalmethodes steken hier uitvoerig op in.

Begrijpend lezen in groep 4

De begrijpend lezen toets vindt plaats in groep 4. Nu wordt getoetst hoe goed kinderen de tekst begrepen hebben. Ze krijgen vragen over de inhoud van de tekst, maar moeten ook lege plaatsen opvullen in de tekst. Daaruit blijkt dan hoe goed zij de tekst begrepen hebben.

Begrijpend lezen wordt in groep 4 vaak aangeboden in de taalles, maar – aangezien het belang van begrijpend lezen erg groot is met het oog op het schooladvies – veel scholen investeren ook in een losse methode voor begrijpend lezen. Een voorbeeld daarvan is de methode Grip op Lezen van Malmberg.

Cito-toets in groep 4 oefenen

Wil je je kind goed voorbereiden op de Cito-toets in groep 4 of de Leerling in Beeld-toets? Bekijk dan snel onze oefenboeken.

3 covers naast elkaar Cito-toets groep 4
Cito-toets Groep 4 Oefenen M4
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 330 oefeningen voor M4
Bereidt voor op de eerste helft van groep 4
Volledige voorbereiding op de Cito M4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
 
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 330 oefeningen voor E4
Bereidt voor op de tweede helft van groep 4
Volledige voorbereiding op de Cito E4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
 
Cito-toets Groep 4 Oefenen Combinatie
€ 147
Fysiek oefenboek
Ruim 650 oefeningen voor M4 en E4
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
Bespaar ruim € 45
 
Cito-toets Groep 4 Oefenen M4
€ 67
Het M4 oefenboek, maar dan digitaal
Ruim 330 oefeningen voor M4
Bereidt voor op de eerste helft van groep 4
Volledige voorbereiding op de Cito M4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
Bespaar € 30
Direct te gebruiken
Cito-toets Groep 4 Oefenen E4
€ 67
Het E4 oefenboek, maar dan digitaal
Ruim 330 oefeningen voor E4
Bereidt voor op de tweede helft van groep 4
Volledige voorbereiding op de Cito E4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
Bespaar € 30
Direct te gebruiken
Cito-toets Groep 4 Oefenen Combinatie
€ 117
Digitaal oefenboek (compleet!)
Ruim 650 oefeningen voor M4 en E4
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
Bespaar ruim € 45
Direct te gebruiiken