De Eindtoetsen op een rij

De Cito-toets is niet meer de enige Eindtoets die kinderen kunnen maken in het voortgezet onderwijs. Er zijn meerdere toetsen die sinds de verplichting van een Centrale Eindtoets door scholen zijn aan te schaffen en af te nemen.

In dit artikel bespreken we de erkende Eindtoetsen die er momenteel te vinden zijn.

 

Eindtoets en Cito-toets is niet hetzelfde

Voor we de Eindtoetsen bespreken, willen we opmerken dat de Eindtoets geen synoniem is voor de Cito-toets. Dat is lange tijd wel zo geweest en het is dus begrijpelijk dat ouders die twee als een en dezelfde zien. Hoe zit het dan?

De Eindtoets is de naam voor de verplichte toets die kinderen aan het einde van groep 8 af moeten nemen.

De Cito-toets is de naam van één van die toetsen, maar wel de bekendste en meest gebruikte Eindtoets. De Cito-toets is ontwikkeld door het instituut Cito.

Hieronder bespreken we dus diverse Eindtoetsen, waaronder de Cito-toets.

 

Route 8

A-Vision ontwikkelde de Eindtoets Route 8, waarin 8 verwijst naar het leerjaar waarin kinderen zitten als ze de Eindtoets maken.

Route 8 onderscheidt zich vooral vanwege het digitale aspect. Route 8 is een digitale toets die het taal- en rekenniveau van leerlingen in kaart brengt. De toets wordt dus afgenomen via internet. In plaats van drie ochtenden duurt de toets maar twee tot drie uur.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat scholen beschikken over voldoende apparatuur om de Route 8-toets af te maken. Voor iedere leerling een computer, tablet of laptop is echter niet noodzakelijk. Kinderen kunnen worden ingedeeld op tijden om de Route 8-toets te maken.

Een ander kenmerk van de Route 8-toets is dat ze zich aanpast aan het niveau van kinderen. Ze is adaptief. Ieder kind maakt dus een unieke toets, die voor niemand hetzelfde is. Het niveau wordt zo nog beter in kaart gebracht, daar vragen erop zijn afgestemd.

Voordeel voor kinderen is dat de toets minder belastend is en ook als minder moeilijk wordt ervaren.

Aan het einde van de toets krijgen ouders en leerkrachten een resultatenoverzicht. Afhankelijk van deze resultaten kan zelfs het schooladvies nog heroverwogen worden.

 

Voordelen van de Route 8-toets

 • Kinderen met dyslexie krijgen volop ondersteuning binnen de Route 8-toets;
 • De Route 8-toets is makkelijk te organiseren, daar kinderen maximaal 3 uur over de toets doen;
 • De toets is adaptief en past zich aan aan het niveau van het kind.

 

Nadelen van de Route 8-toets

 • Het is een vrij nieuwe toets, die voor lang niet alle scholen haalbaar is (de apparatuur moet in orde zijn om de Route 8-toets te kunnen afnemen);
 • De vraag is of 3 uur voldoende is om een compleet beeld te geven;
 • Route 8 is geen leerlingvolgsysteem, zoals Cito.

 

Conclusie

Al met al is de Route 8-toets een vernieuwende toets die zeker in het huidige onderwijs zeer op zijn plaats is. Het is een moderne toets die maximaal resultaat behaalt in minimale tijd. De Eindtoets hoeft op deze manier geen drie ochtenden meer te duren.

 

IEP-toets

Bureau Ice ontwikkelde de IEP Eindtoets. De toets zet kinderen centraal en probeert een prettige toetservaring te bieden. Want ‘een ontspannen, gemotiveerd kind laat immers beter zien wat hij kan’. Er is sprake van één toetsboekje, dat kinderen gedurende afname gebruiken. De afname van de toets is 110 minuten (net geen twee uur) en er is na 60 minuten een korte pauze.

Vragen in de toets zijn zo gemaakt dat elke leerling de toets kan maken. Kinderen beginnen met makkelijke vragen en die worden steeds moeilijker. Op die manier ervaart iedere leerling een succes en krijgt het meer de kans om te laten zien wat hij of zij in zich heeft.

Er zijn zowel gesloten als open vragen. Anders dan bij de Cito-toets kunnen kinderen dus ook open antwoorden geven en gaat het bij de IEP toets niet alleen om meerkeuzevragen.

 

Voordelen van de IEP-toets

 • Lijkt qua vormgeving op de toetsen van Cito die door het jaar heen worden afgenomen;
 • Heeft een frissen uitstraling;
 • Naast meerkeuzevragen zijn er ook open vragen.

 

Nadelen van de IEP-toets

 • De afname is slechts 110 minuten en de vraag is of je in die tijd een reëel beeld krijgt;
 • De toets loopt op in moeilijkheidsgraad, waar kinderen met een lager niveau al snel tegenaan lopen (zeker voor de pauze, waarna ze nog vijftig minuten te gaan hebben).

 

Conclusie

Hoewel de IEP-toets verfrissend aan doet, lijkt ze zich niet veel te onderscheiden van de Cito-toets. De afname is heel kort. De moeilijkheidsgraad loopt op en dat wordt door IEP als een voordeel beschouwd, maar hoeft dat – zeker voor zwakker kinderen – niet te zijn. Zij lopen sneller tegen frustratie op.

 

Centrale Eindtoets (Cito-toets)

De bekendste en meest gebruikte Eindtoets is natuurlijk de toets van Cito. Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling maakt in opdracht van de regering ieder jaar een nieuwe toets. Deze wordt gedurende drie ochtenden in april afgenomen en stoelt op de domeinen taal en rekenen. Hier zit studievaardigheden doorheen verweven.

De Cito-toets kan zowel in papieren vorm als digitaal worden afgenomen en beschikt over twee verschillende niveaus. Je kunt de basistoets afnemen, maar ook de niveau-toets. Lees hierover in onze kennisbank.

Na drie ochtenden gaan de toetsen op de post en volgt er na drie weken een score. Die score kan nog tot heroverweging van het schooladvies leiden.

 

Voordelen van de Cito-toets

 • De Cito-toets heeft tientallen jaren in het onderwijs aan ervaring;
 • De vraagstelling is gelijk aan die op de andere Cito-toetsen die leerlingen door het jaar heen maken;
 • De score loopt in lijn met het leerlingvolgsysteem en is dus snel en makkelijk vast te stellen;
 • De toets wordt op twee niveaus aangeboden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het advies en de score;
 • Cito staat bekend om haar brede vraagstelling, waardoor alle facetten van het onderwijs aan bod komen.

 

Nadelen van de Cito-toets

 • De duur van de toets is drie ochtenden en kan – zeker in vergelijking met de andere twee erkende Eindtoetsen – als lang worden beschouwd;
 • De toets bestaat alleen uit meerkeuzevragen.

 

Conclusie

De Cito-toets is verreweg de bekendste en gebruiksvriendelijke Eindtoets in het basisonderwijs. Dat komt door de vele jaren die Cito aan ervaring heeft. De toets wordt aangeboden op twee niveaus en loopt in lijn met het eigen leerlingvolgsysteem, dat door veel scholen gebruikt wordt.

 

Reageer!