Wanneer kinderen een boekenbeurt houden, komt vaak de vraag “Welke titel zou je zelf geven?” terug. In het verlengde daarvan hebben we een werkblad ontwikkeld waarin kinderen een nieuwe kaft kunnen maken. Dit is een tekenopdracht die kinderen vaak erg leuk vinden. Een extra motivatie dus om een bepaald boek uit te lezen. Daarna kunnen ze hun eigen kaft ontwerpen.

Download het werkblad

Hoe werkt dit werkblad?

In dit werkblad staat het ontwerp voor een nieuwe kaft centraal. Desondanks moeten kinderen van tevoren wel even nadenken. Het is niet dat ze zomaar kunnen beginnen met tekenen en ontwerpen. Ze moeten eerst vijf woorden bedenken waar ze aan denken als ze het boek voor zich zien. Die vijf steekwoorden worden opgeschreven.

Vervolgens moeten drie van deze vijf steekwoorden in de kaft terug te zien zijn.

Wanneer een kind het boek “Het leven van een Loser” zou gebruiken, kunnen de steekwoorden zijn:

 • Bram Botermans
 • Pechvogel
 • Theo Thorbecke
 • School
 • Pestkoppen

De steekwoorden Bram Botermans, school en pestkoppen kunnen dan leiden tot een mooie schets van de kaft. Kinderen leren hierdoor dat ze niet zomaar een tekening moeten gaan maken, maar wel een idee moeten hebben van hoe dit eruit komt te zien.

 

Vaardigheden

De vaardigheden die bij dit werkblad worden geoefend en terugkomen, zijn onder meer de volgende:

 • Voorbereiden;
 • Ontwerpen;
 • Het juiste gebruik van de beschikbare ruimte;
 • Een schets maken en hiervan leren (evalueren).

 

Lege kaftKoppeling met andere vakken

Deze opdracht is duidelijk een tekenopdracht en heeft dus een koppeling met tekenen. U kunt ervoor kiezen om tijdens een tekenles al een soort voorbereiding op deze opdracht te geven of deze opdracht te gebruiken als voorbereiding op een grotere opdracht. Het probleem is namelijk dat kinderen beperkte ruimte hebben om te gaan tekenen. Hoe gaan ze die ruimte vullen en benutten, zodat alles goed uitkomt en er geen witte ruimte overblijft?

U kunt dat doen door zelf een voorbeeld te schetsen op het bord. Kinderen zien dan dat een schets ook helemaal niet netjes hoeft te zijn. Een schets heeft immers tot doel om je voor te bereiden en niet om een eindresultaat te zijn!

 

Eisen en beoordeling

Wanneer u kinderen wilt beoordelen op dit werkblad, kunt u samengevat dus rekening houden met de volgende eisen:

 • Er is een schets;
 • Het ontwerp is kloppend;
 • De ruimte is goed benut;
 • De drie woorden springen er duidelijk uit;
 • Er is ruimte voor de titel en de schrijver;
 • De tekening is netjes.

 

Uitbreiding

Ter uitbreiding kunt u de kinderen een extra opdracht laten maken, namelijk een promotieposter. Ze leren dan om aandacht te vragen voor een boek en moeten in een aantal steekwoorden mensen zien te overtuigen dit boek te lezen. Op deze promotieposter komt ook (een kopie van) hun kaft te staan. De kaft is dan dus onderdeel van een groter geheel, waar meer vaardigheden aan toegevoegd kunnen worden. Dit kan tijdens een taalles over reclameteksten, of een spreek- en luistertekst die overtuigen behandelt.

 

Aanvullingen?

Heeft u aanvullingen of andere idee├źn bij dit werkblad? Laat het ons dan weten via een reactie of neem contact met ons op!