Er is veel keuze voor ouders als het om het basisonderwijs gaat. Los van stromingen op het gebied van geloof, kun je kiezen voor tal van onderwijskundige stromingen. Montessorionderwijs is er daar één van.

Wanneer kies je als ouder voor Montessorionderwijs?

 

Wat is Montessori?

De ontwikkeling van het kind staat centraal bij het onderwijs dat Maria Montessori ontwikkelde. De achterliggende gedachte is dat elk kind een specifieke behoefte heeft op een verschillend moment. Daar past geen vooraf opgesteld lesplan bij.

Kinderen binnen het Montessorionderwijs werken in hun eigen tempo. Ze volgen een eigen leerroute. De leerkracht helpt kinderen om taken alleen te kunnen maken. Ook ligt er veel nadruk op samenwerken.

 

Wanneer kies je voor Montessori?

Als je als ouder veel ziet in de volgende uitgangspunten en verwacht dat je kind hiernaar kan handelen, is Montessori wellicht iets voor jullie.

  • Verschillende leeftijden worden gecombineerd. Zo zijn er 4 tot 6 jarigen in één groep, 6 tot 9 jarigen en 9 tot 12 jarigen.
  • Kinderen blijven tot drie jaar bij dezelfde leerkracht.
  • Ieder kind verzorgt een eigen plantje. Hiermee leren ze zorgdragen voor hun omgeving.
  • De nadruk ligt op keuzevrijheid, maar ook op zelfstandigheid én samenwerken.

Binnen het Montessorionderwijs wordt in combinatieklassen gewerkt vanuit het uitgangspunt. Voor Montessorionderwijs zijn veel specifieke methoden beschikbaar, die in het reguliere onderwijs niet gebruikt worden. Ook dienen leerkrachten een speciaal diploma te halen om les te mogen geven aan een Montessorischool.

 

Montessori in Nederland

In Nederland zijn zo’n 160 Montessori basisscholen en 20 middelbare scholen. Meer weten? Bezoek www.montessori.nl