In de keuze voor het basisonderwijs is er voor ouders veel te kiezen. Los van geloofsovertuiging, afstand en de grootte van de school, is er de keuze voor bepaalde onderwijskundige achtergronden.

Wanneer kies je voor jenaplanonderwijs?

 

Wat is jenaplanonderwijs?

In het jenaplan wordt niet gewerkt in jaargroepen, maar in stamgroepen. De kinderen zitten qua leeftijd door elkaar. Jong wordt geholpen door oud, maar ook andersom. Het kind staat bij jenaplan centraal, niet de leerstof.

Er wordt veel gevierd in het jenaplanonderwijs. Zo zijn er week- en maandvieringen waarin elke klas een verantwoordelijkheid heeft.

De reguliere lesstof wordt aangeboden in jaargroepen. De stamgroep gaat op dat moment uiteen. Zo komen alle groepen 3 bij één stamgroepleider samen om rekenen te volgen.

 

Wanneer kies je voor jenaplan?

Wanneer je een voorstander bent voor de uitgangspunten van het jenaplanonderwijs en je kind hier ziet zitten, kun je als ouder voor jenaplan kiezen. Het gaat om de volgende uitgangspunten:

  • Er zitten meerdere leeftijden in één stamgroep.
  • Er is een actieve rol bij buitenschoolse activiteiten.
  • Jong en oud leren samen, van en met elkaar.
  • De nadruk ligt op het leggen van verbanden, het vormen van een mening en het verkrijgen van inzichten.

Er is min of meer sprake van combinatieklassen. Bij jenaplan wordt er echter voor stamgroepen gekozen, maar worden de jaargroepen wel samen gevoegd als er inhoudelijk les wordt gegeven.

 

Jenaplanonderwijs in Nederland

In Nederland zijn ruim 200 jenaplanscholen en 4 middelbare scholen die de principes van jenaplan aanhangen. Lees meer op www.jenaplan.nl.