Ouders kunnen hun keuze voor basisonderwijs tegenwoordig op meer stoelen dan op geloofsovertuiging of de scholen in de buurt. Onderwijskundige achtergronden spelen steeds vaker de hoofdrol in het besluit van ouders om hun kinderen naar een bepaalde school te sturen.

Wanneer kies je voor freinetonderwijs?

 

Wat is freinetonderwijs?

Ervaringsleren. Dat is eigenlijk de belangrijkste term die freinetonderwijs goed samenvat. Grondlegger Célestin Freinet trok maar al te graag met leerlingen de natuur en wijde omgeving in om aan de hand daarvan te leren.

Binnen de grenzen de gegeven worden, kunnen kinderen zelf keuzes maken van wat ze willen leren. Ze leren van de ervaringen van andere kinderen en volwassenen. De leerkracht is er om in dat leren structuur aan te brengen.

Een belangrijk kenmerk van freinetonderwijs is de “vrije tekst” welke de basis vormt voor het onderwijs. In deze vrije tekst schrijft het kind wat hem of haar bezig houdt. Lezen, rekenen en wereldoriëntatie komen hierin aan bod.

 

Wanneer kies je voor freinetonderwijs?

Freinetonderwijs moet een bewuste keuze zijn. Wanneer je het volgende belangrijk vindt en terugziet in je kind, kun je voor freinetonderwijs kiezen:

  • Kinderen maken het onderwijs samen met leerkrachten en ouders
  • Er wordt gewerkt vanuit het kind, zijn of haar interesses staan centraal
  • De nadruk ligt op zelfstandig leren
  • Kinderen leren kritisch kijken naar hun omgeving
  • Leerlingen krijgen veel verantwoordelijkheid

In freinetscholen hebben ouders veel te zeggen. Ze kunnen hun mening geven over de groepsindeling en in het leren van hun kind. Gezien de beperkte hoeveelheid leerlingen, wordt er vaak in combinatieklassen gewerkt.

 

Freinetscholen in Nederland

Nederland telt slechts 16 basisscholen die freinetonderwijs aanbieden. Zie www.freinet.nl voor meer informatie.