Als ouder kun je veel keuze maken in het basisonderwijs voor je kinderen. Niet alleen kun je op basis van geloofsovertuiging of afstand een school kiezen. Ook op basis van onderwijstype en gedachtegoed is een schoolkeuze mogelijk.

Wanneer kies je voor een vrije school?

 

Wat is een vrije school?

Rudolf Steiner is de grondlegger van de vrije school. Hij baseerde die op de antroposofische visie dat onderwijs in dienst moet staan van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en niet andersom.

Zo staat de ontplooiing van kunstzinnige, ambachtelijke en sociale vaardigheden zeer hoog aangeschreven. Ze worden binnen vrije scholen als net zo belangrijk beschouwd als rekenen, lezen en schrijven.

Het leerplan is uniek en volgt in zeven jaar de ontwikkelfasen van het kind op alle gebieden. De volgorde is belangrijk. Het begint met motoriek en eindigt bij intellect.

 

Wanneer kies je voor een vrije school?

Een vrije school is heel anders dan regulier onderwijs. Wanneer je je kan vinden in de pijlers van een vrije school, kan deze zeker geschikt zijn voor jouw kind.

  • De focus ligt niet op cognitieve vaardigheden, maar op de persoonlijke ontwikkeling.
  • Er is veel aandacht voor cultuur, natuur, schoonheid, beweging en creativiteit.
  • De hele basisschoolleeftijd houdt een leerling dezelfde leerkracht.
  • Er wordt klassikaal onderwijs gegeven met leeftijdsgenoten.
  • Persoonlijke interesse staat centraal.

 

Vrije scholen in Nederland

In Nederland zijn zo’n 65 vrije scholen voor basisonderwijs en 14 middelbare scholen die het principe aanhangen. Bekijk www.vrijescholen.nl voor meer informatie.