Je hebt als ouders steeds meer te kiezen in het onderwijs. Los van een keuze op basis van geloofsovertuiging, een grote of kleine school, een school dichtbij of verder weg, kun je ook kiezen uit tal van onderwijskundige inzichten.

Wanneer kies je als ouder voor daltononderwijs?

 

Wat is daltononderwijs?

Daltononderwijs is zeer praktijkgericht onderwijs gebaseerd op de visie van Helen Parkhurst. Zij begon als lesgever op een “normale” basisschool, maar vond dat die tekortschoot in het individuele kind. Het daltononderwijs richt zich dan ook op individuen, die leren zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken. Daarbij moeten ze elkaar helpen.

Het daltononderwijs heeft tot doel om zelfwerkzaamheid van kinderen en het onderling samenwerken te bevorderen.

 

Wanneer kies je voor dalton?

Als ouder kun je een daltonschool overwegen als je de volgende zaken belangrijk en passend vindt bij je kind:

  • Het werken op een eigen niveau
  • Taakgericht leren werken
  • Leren plannen
  • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken bevorderen

De meeste daltonscholen werken in combinatiegroepen. Meerdere jaargroepen zitten dus in één klas bij elkaar en krijgen les van één leerkracht.

 

Hoeveel daltonscholen zijn er in Nederland?

In Nederland zijn meer dan 350 daltonscholen voor basisonderwijs, alsook zo’n 20 middelbare scholen en zelfs zo’n 20 hbo-instellingen. Zie www.dalton.nl voor meer informatie.