Al een paar jaar geleden schreven wij het artikel ‘Tablets in de klas: een do or don’t’?” Sindsdien laten cijfers zien dat het aantal tablets dat in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is gestegen. Waarom leert je kind een tablet gebruiken?

 

Ontwikkeling

In de eerste plaats gaat de school mee met de ontwikkelingen van de maatschappij. Waar in de jaren negentig van de vorige eeuw computers langzaam het leven van mensen begonnen binnen te komen, is dat nu het geval met tablets. Destijds schaften scholen desktops aan en konden kinderen op de computer leren. Ze leerden zowel de computer als instrument te gebruiken (dus om Word te gebruiken en fatsoenlijk een bericht te versturen) als dat de computer hen met software hielp om vakken bij te brengen (software voor rekenen, taal en spelling).

Intussen is de desktop verouderd. Veel kinderen zijn prima in staat om op een tablet te werken en de kinderen die dat niet zijn, leren het op school.

 

Twee uitgangspunten

Het gebruik van een tablet heeft op school twee uitgangspunten, welke we hieronder zullen belichten:

  1. Werken met de tablet hoort bij je 21e eeuwse vaardigheden

Kinderen van tegenwoordig dienen met een tablet overweg te kunnen, omdat de maatschappij dit van ze vraagt. Op veel kantoren, in veel bedrijven, in diverse sectoren zie je dat de tablet wordt ingezet om allerlei handelingen te verrichten. En dat is logisch, want een tablet helpt je om sneller te schakelen en sneller tot resultaten te komen. Hij is handzaam en kan overal mee naar toe.

Werken met de tablet hoort dus bij het werken in de 21e eeuw en valt zodoende ook onder het 21e eeuws werken op school.

  1. Met applicaties op een tablet kun je jezelf snel bijspijkeren

Los van het gebruik van de tablet zelf en het leren omgaan ermee, zijn er enorm veel apps voorhanden die kinderen kunnen helpen om hun vaardigheden op andere gebieden te verbeteren. De tablet is dan een instrument. Het helpt hen om applicaties te draaien die ze helpen rekenen, taal en spelling te verbeteren.

 

Lesmethodes

Dat tablets een aanzienlijke rol spelen in het basisonderwijs mag wel blijken uit het feit dat steeds meer lesmethodes uitgaan van tablets in de klas.

Natuurlijk is het nog niet zo dat alle scholen al tablets hebben doorgevoerd, maar het worden er wel steeds meer.

Lesmethodes als Staal (voor taal en spelling) en Blink Studio (voor wereldoriëntatie) bieden de mogelijkheid om extra te oefenen op een tablet of computer. Moeiteloos kunnen leerkrachten een account aanmaken zodat hun leerlingen in verloren minuten nog eens extra kunnen oefenen achter een scherm.

 

Tablets of Chromebooks?

Er zijn scholen die in plaats van tablets Chromebooks gebruiken. Chromebooks verschillen van tablets, omdat Chromebooks volledig in handen zijn van Google. Je krijgt als het ware een lege laptop met alleen een browser (Chrome, van Google) en kunt via het internet tal van apps raadplegen, waaronder een Google-versie van het Office-pakket.

Aangezien er veel scholen zijn die zich verdiepen in de 21e eeuwse vaardigheden, zijn er ook steeds meer scholen die voor Chromebooks kiezen. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar het is niet zo dat de digitalisering van kinderen stopt bij Chromebooks.

 

Gynzy

Een grote speler op de markt van het digitale onderwijs is Gynzy, bekend van haar digibordsoftware. Intussen biedt Gynzy ook scholen iPads aan, die helemaal ingesteld zijn op Gynzy. Kinderen kunnen zich zo heel makkelijk bewegen door het digitale landschap en gebruik maken van apps en middelen om hun vaardigheden te verbeteren. Groot voordeel voor leerkrachten is dat al die iPads in contact staan met het account van de leerkracht en resultaten in een oogopslag te zien zijn.

Het ziet er naar uit dat de 21e eeuw in het onderwijs nog maar net begonnen is en heel veel te bieden heeft.