Hoe zijn de 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs zichtbaar? Die vraag verschil per school, maar over het algemeen kun je aan een aantal zaken merken of scholen bewust bezig zijn met 21e eeuwse vaardigheden. We benoemen hieronder enkele speerpunten.

 

De school gebruikt veel tablets, laptops en computers

Digitale geletterdheid en ICT-kennis zijn erg belangrijk binnen de 21e eeuwse vaardigheden. Als de school veelvuldig gebruik maakt van deze leermiddelen kan het een teken zijn van 21e eeuwse vaardigheden die ruimte krijgen. Het moet dan wel in combinatie zijn met minstens één van de andere speerpunten.

 

De kinderen leren programmeren

Programmeren vereist een heel andere manier van denken (computional thinking) en wordt op steeds meer scholen ingezet als vak. Met allerlei kleine puzzeltjes en vraagstukken worden kinderen verleid tot het schrijven van scripts die een probleem oplossen.

De wijze waarop de lessen kunnen worden vormgegeven zijn verbluffend. Er zijn tegenwoordig veel lespakketten te downloaden en mensen uit te nodigen die graag een les komen geven binnen dit thema.

 

De kinderen leren kritisch denken

Kritisch op zichzelf en anderen zijn kinderen in de 21e eeuw. Als je het idee hebt dat je kind meer kritiek heeft op de omgeving en zich bewust is van het feit dat kritiek een positief doel kan dienen, weet je zo goed als zeker dat de 21e eeuwse vaardigheden de school hebben gevonden.

Dit kritisch denken hebben kinderen nodig in hun samenwerking, maar ook in de benadering van oplossingen voor problemen.

 

Oplossingsgericht

Kinderen in de 21e eeuw leren oplossingen te zoeken en niet te lang bij problemen stil te staan. Staat jouw kind dus niet lang meer stil bij iets dat niet goed gaat en zoekt hij gericht naar een oplossing? Grote kans dat er dan aandacht aan is besteed op school.

Oplossingsgericht handelen is al wel langere tijd een begrip op scholen en hoeft dus niet per definitie met de 21 eeuw te maken te hebben. In samenhang met andere speerpunten is die kans echter wel heel groot.

 

Informatie kunnen vinden

Heeft jouw kind steeds sneller door hoe hij aan informatie kan komen? Dan is dat aangeleerd middels een stevige les studievaardigheden. Kinderen leren dan hoe ze websites kunnen bezoeken voor informatie en hoe ze de afweging maken tussen welke informatie ze wel en niet moeten gebruiken. Ze leren bronnen kennen (zoals Wikipedia) en gebruiken. Ze leren feiten te controleren (Zijn er meer websites/ mensen die dit zeggen?) en maken zo een zeer scheiding van informatie.

 

Samenwerking met meerdere kinderen

Hoor je je kind vaak over samenwerken praten? Grote kans dat er een project gaande is en kinderen leren om in groepjes te overleggen. Vaak zijn dit groepjes die de leerkracht samenstelt, omdat hij wil dat kinderen samen leren werken. Later mogen kinderen dit wel zelf doen. Kinderen leren zo samen te werken met kinderen met wie samenwerken goed gaat en kiezen hun samenwerkingspartners niet meer uit op wie ze aardig vinden en met wie ze leuk kunnen voetballen. Dat is een heel sterke vaardigheid, waar zij later nog veel baat bij zullen hebben.