Rekenen | Oefenen met rekenen

rekenen oefenenRekenen is een vak apart. Veel kinderen kunnen tot op zekere hoogte goed meekomen, maar haken af naarmate de stof ingewikkelder wordt. Het gevolg is dat er in groep 7 en 8 veel aandacht uitgaat naar RT voor kinderen die achterlopen met rekenen. Om die reden kan het geen kwaad om thuis wat extra te oefenen met rekenen.

Speciaal voor ouders die van plan zijn extra te oefenen voor rekenen, hebben we een artikel geschreven. In het artikel haken we onder meer in op het verschil tussen rekenfouten en slordigheidsfouten (want die worden  ook veel gemaakt) en geven we tips en handreikingen om rekenvaardigheden met uw kind te oefenen.

Rekenproblemen

In het Nederlandse onderwijs komen veel rekenproblemen voor. Los van kinderen die dyscalculie hebben, ervaart meer dan de helft van de kinderen problemen met rekenen. De basis voor veel rekenproblemen ligt vaak in de lagere groepen, terwijl in de hogere groepen de rekenopgaven het moeilijkst zijn. Tafels zijn een voorwaarde om te kunnen rekenen in de bovenbouw, want tafels zijn nodig bij zowel breuken als bij staartdelingen. Wanneer een kind niet in staat is om een tafel snel op te lossen, kan de achterstand in rap tempo toenemen.

Oefenen met staartdelingen

Kinderen die staartdelingen slecht maken hoeven niet per definitie problemen te hebben met de staartdeling. De fout kan een slordigheidsfout zijn in de tafels, die benodigd zijn om de staartdeling tot een goed einde te brengen. Wanneer de deelsom bijvoorbeeld is 810 : 9 =, dient een kind te weten dat 9 x 9 = 81. Dat getuigt van voldoende geautomatiseerde tafels. Op die manier kan een kind ook grotere deelsommen, zoals 810 : 18 makkelijker oplossen en zullen de problemen zich niet opstapelen. Omdat er veel problemen zijn met staartdelingen, hebben wij hier een instructiefilmpje over gepubliceerd.

 

Oefenen met inhoudsmaten en gewichten

Inhoudsmaten en gewichten zijn een heel andere tak van sport binnen het rekenonderwijs. Het lastige aan deze inhoudsmaten en gewichten is dat kinderen zicht moeten hebben op en begrip moeten hebben van het zogenaamde metrieke stelsel. Dit is de tabel waarin alle inhoudsmaten zijn opgenomen, zoals:

millimeter – centimeter – decimeter – meter – decameter – hectometer – kilometer

De vertaalslag van het metrieke stelsel naar de inhoudsmaten passeert eerst nog de oppervlaktematen, namelijk de vierkante meters, decameters en kilometers (m2, dam2, km2). En dan is er nog de moeilijkheid van inhoudsmaten, dat de echte inhoudsmaten, zoals milliliter, centiliter en deciliter, passen tussen 1 cm3 (milliliter) en 1 dm3 (liter).

Om een en ander wat meer inzichtelijk te maken hebben we ook een filmpje ontworpen over rekenen met inhoudsmaten.

 

 

Realistisch rekenen

Om kinderen goed te laten rekenen is het van belang dat ze beseffen wat ze doen. Op school wordt daar aandacht aan geschonken middels het zogenaamde ‘realistische rekenen’, oftewel het benoemen en nabootsen van situaties die de werkelijkheid benaderen. Kinderen die moeite hebben met rekenen kunnen hier dan ook veel baat bij hebben. U kunt thuis ook veel doen om het besef van rekenen toe te laten nemen, zoals samen boodschappen doen (rekenen met geld, inhoudsmaten, procenten), door samen te koken (liters, centiliters, deciliters) en door uw kind te betrekken bij de route die u lopend, fietsend of met de auto aflegt (afstanden).

Reageer!