Oefenen met klokkijken

Het lijkt zo vanzelfsprekend: klokkijken. Maar voor kinderen in groep 4 begint het net. In groep 4 gaan de meeste rekenmethodes effectief aan de slag met het leren klokkijken. In groep 5 wordt dit voortgezet en aan het einde van groep 5 en begin van groep 6 komt er de digitale klok bij. Ook wordt er dan gewerkt met verschil tussen tijden. Kinderen moeten dan aan kunnen geven hoeveel tijd er zit tussen bijvoorbeeld half acht en tien over negen ’s avonds.

Het oefenen met klokkijken gebeurt veel op school. Hoe kun je nu effectief oefenen met klokkijken?

 

Klokkijken: de basis

Kinderen leren eerst aan de hand van een analoge klok de hele uren en vervolgens de halve uren. Uiteindelijk komen daar de kwartieren voor en na bij, om tot slot tot in detail uur en minuut af te kunnen lezen. Zodra dit eenmaal geleerd is, krijgen kinderen ook de digitale klok. Deze is wat ingewikkelder, omdat twee uur zowel 2:00 als 14:00 is. De ene is ’s nachts en de ander overdag. Kinderen leren dit.

Klokkijken analoog en digitaal

Klokkijken oefenen

Veel kinderen lopen op een gegeven moment vast met klokkijken, doordat ze de halve uren en kwartieren verkeerd vertalen. Half drie kan zomaar half twee of half vier worden, of zes uur wordt half twaalf, omdat de grote en de kleine wijzer door elkaar worden gehaald. Wat het beste kan gebeuren is goed oefenen. Goede oefening kan plaatsvinden in de klas, maar ook thuis. Het kan natuurlijk het beste gebeuren aan de hand van een echte klok, maar oefenen met flitsen is ook een goed alternatief.

Zie onderstaande filmpjes om het klokkijken te oefenen met flitsen. Het betreft vier filmpjes die helpen om de hele en de halve uren te oefenen. Wil je gebruikmaken van het antwoordblad? Download dat hier.

 

 

 

 

Kloktijden flitsen

Bureau Bijles heeft een viertal filmpjes ontwikkeld om de hele en halve uren te kunnen flitsen. Per filmpje komen er vijf klokken voorbij. Die blijven vijf seconden in beeld. Eén op één kunnen kinderen dan de tijd noemen die op de klok wordt weergegeven. Ook is er de optie om een antwoordblad te downloaden (klik hier voor het antwoordblad), waarmee de kinderen klassikaal de tijden bijhouden. Ze moeten op het antwoordblad steeds tussen twee tijden kiezen. Aan het einde van iedere film komen de antwoorden. De leerkracht kan natuurlijk ook zelf het antwoord geven.

 

Kloktijden memory

Een andere manier om kloktijden goed in te oefenen, is door middel van een memoryspel. In dit memoryspel vind je zowel de kloktijden (analoog) als uitgeschreven. Door dit spel regelmatig te spelen kunnen kinderen beter worden in kloktijden. Leerkrachten kunnen deze memorykaarten uitprinten en lamineren (doe dan bij voorkeur eerst de kloktijden op een andere kleur dan de uitgeschreven versie), om in een spelletjeskast te leggen. In een later stadium kunnen de analoge kloktijden worden verwisseld voor digitale kloktijden. Zo wordt ook die vertaalslag gemaakt.

 

Blijven oefenen

Tot slot is het oefenen met kloktijden hetzelfde als het oefenen met tafels: blijven oefenen. Op een gegeven moment zal dit minder nodig zijn, omdat kloktijden aflezen tot de dagelijkse gang van zaken gaat behoren en kinderen de vaardigheid dus als het ware zelf trainen. Tot die tijd is het goed om dagelijks even stil te staan bij de kloktijden, al dan niet op spelenderwijs.

 

Hoe oefen jij kloktijden?

We zijn benieuwd op welke manieren jij kloktijden oefent met je kind of – als je leerkracht bent – met je klas. Op die manier kunnen lezers van dit artikel ideeën opdoen. Laat dus gerust een reactie achter met jouw tips en adviezen.

 

Reageer!