Ook last van gedragsproblemen en slechte werkhouding?

Steeds meer leerkrachten komen overspannen thuis te zitten, zowel in het voortgezet onderwijs als in het primair onderwijs. Los van de toenemende administratieve verplichtingen, geven veel leerkrachten aan moeite te hebben met het gedrag van hun leerlingen. Ook de slechte werkhouding van leerlingen wordt vaak genoemd.

Gedragsproblemen komen steeds meer voor in de klas. Leerlingen die het hun leerkrachten onmogelijk maken om hun werk uit te voeren. Een kwalijke zaak, vinden zowel de Onderwijsinspectie, diverse bonden als de overheid. Maar een oplossing of een goede aanpak blijft uit. Natuurlijk zijn er talloze boeken en theorieën te vinden, maar vaak missen die een vertaalslag naar de praktijk. Bureau Bijles wil helpen om aan een oplossing te werken.

Bent u werkzaam in het onderwijs? Ervaart u gedragsproblemen en slechte werkhouding, of juist helemaal niet? Bureau Bijles wil in kaart brengen hoe het gesteld is met deze problematiek. Hieronder volgt een enquête. Zou u die in willen vullen?

De resultaten worden verwerkt in een verslag, maar tevens is Bureau Bijles in gesprek met gedragsspecialisten om na te denken over een passende en praktische oplossing. Het blijkt moeilijk om tot een goede oplossing te komen, maar door meer zicht op het probleemgedrag en de werkhouding te krijgen, hopen we een manier te vinden die leerkrachten kunnen gebruiken om te gaan met deze problemen.

Helpt u mee?

 

[wwm_survey id=”791″]

Reageer!