Cito-toetsen Leerling in Beeld veelvuldig verkocht op Marktplaats

De officiële Cito-toetsen Leerling in Beeld staan in grote getale te koop op Marktplaats. Een zorgwekkende trend, volgens onderwijsprofessionals. ‘Voor slechts twee euro kocht ik de boekjes die mijn kinderen op school moeten maken.’

Wat is Cito Leerling in Beeld?

Cito-toetsen zijn gestandaardiseerde toetsen die in het Nederlandse onderwijs worden gebruikt om de voortgang van leerlingen te meten. Leerling in Beeld is de nieuwste Cito-toets. De toetsen worden vanaf groep 3 in alle groepen afgenomen. De resultaten van de toetsen spelen een belangrijke rol in het vervolgonderwijs van een kind. Op basis van Cito-toetsen wordt doorgaans een schooladvies gegeven.

Alarmerende ontwikkeling

Zowel Cito zelf, dat de toetsen maakt, als de Onderwijsinspectie weten dat de opgaven online verhandeld worden. Cito zegt er veel aan te doen om de verkoop via het internet tegen te gaan, ook door het materiaal zelf terug te kopen. ‘Het is dweilen met de kraan open. De toetsen zijn niet bedoeld om het schooladvies te beïnvloeden en dienen niet als oefenmateriaal gebruikt te worden.’

De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de groeiende invloed van het leerlingvolgsysteem op het advies voor de middelbare school. ‘Dat levert mogelijk perverse prikkels op,’ aldus de inspectie.

Gevolgen

‘Ik wilde met mijn kind oefenen, maar kocht per ongeluk de echte boekjes,’ vertelt een moeder. ‘Die ga ik niet gebruiken, want dan weet ik nog niet of mijn kind de stof echt beheerst.’

De gevolgen van het verkopen van de officiële toetsboekjes zijn moeilijk in te schatten. Leerkrachten vrezen voor kansenongelijkheid en scheve verhoudingen. ‘Dan scoort een kind ineens havo, terwijl het dat op school nooit heeft laten zien. Wat doe je dan met je advies? Je wil zo’n kind wel een eerlijke kans geven, maar voorkomen dat het in de brugklas overvraagt wordt.’

Reageer!