Op de Cito-toets kunnen kinderen een score halen tussen de 500 en de 550. Dit percentiel geeft aan welk type brugklas het beste geschikt is. Het advies havo komt overeen met een percentiel van tussen de 538 en 541. Dit is een puur havo advies.

Met een score van tussen de 533 en 536 kunnen de kinderen terecht op de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Ze worden dan vaak geplaatst in een tl-havo dakpanklas. Dat betekent dat ze zowel op vmbo als op havo niveau les krijgen. Na twee jaar wordt dan bepaald of het kind vmbo blijft doen of de havo aan kan.

Voor een havo/vwo dakpanklas, waarbij het instroomniveau havo is, maar de uitstroom vwo kan zijn, is een percentiel van tussen de 537 en 545 vereist.

Let wel: regionaal kunnen de toelatingsscores verschillen.