Momenteel spelen onzekerheden een grote rol. Het coronavirus heeft ertoe geleid dat basisscholen de deuren sloten. Leerkrachten geven massaal thuisonderwijs. Ouders zoeken naar manieren om hun kinderen nog meer te ondersteunen. Het liefst op een zo zelfstandig mogelijke manier, want ze hebben zelf ook werk te doen.

Bureau Bijles ontwikkelt al vele jaren oefenboeken op maat. De grootste voordelen van onze oefenboeken op een rijtje:

  • Per groep is alle benodigde lesstof opgenomen;
  • De oefenboeken bieden een inkijkje in het leren van kinderen en de verwachtingen van school;
  • Veel oefeningen met de nodige variatie;
  • De oefenboeken worden elk jaar herzien en aangepast naar nieuwe inzichten;
  • Ieder oefenboek bereidt voor op de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem;
  • Oefenen leidt niet alleen tot hogere scores, maar ook tot meer zelfvertrouwen en minder stress.

Onze oefenboeken hebben veel tevreden gebruikers. Hieronder een aantal reacties:

Overzichten oefenboeken

Om meer te weten te komen over de oefenboeken, verwijzen we u graag door naar de betreffende pagina’s. Daar vindt u ook alle informatie over het betreffende leerjaar of schoolvak. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.