De tafels nemen een zeer grote en belangrijke plaats in binnen het rekenonderwijs. Kinderen lopen vaak vast op de tafels. Met name bij de moeilijkere tafels, zoals die van 4, 6, 7, 8 en 9. Lees hier over onze Tafels Oefenboeken en hoe tafels bepalend zijn voor het verdere rekenonderwijs.

Belang van tafels

Het is belangrijk om de tafels goed eigen te maken. Ze dienen als basis voor het verdere rekenonderwijs. Onder meer het rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en maten en gewichten kunnen pas echt goed lukken als de tafels beheerst worden.

In de oefenboeken “Tafels Oefenen” worden kinderen uitgebreid geholpen om de tafels aan te leren, te onthouden en toe te passen in complexere sommen.

 

De basis

In Tafels Oefenen Deel 1 wordt met name de basis van de tafels van 1 tot en met 10 neergezet. Aan de hand van herkenbare situaties leren de kinderen waaruit een tafelsom in principe bestaat.

Vervolgens leren ze de tafels koppelen aan verhaaltjes, visueel te maken én steeds sneller te maken.

 

De tafels

In Deel 1 is ook al aandacht voor de deeltafels. Deze zijn heel handig omdat ze kunnen helpen deelsommen in groep 4 en 5 op te lossen. In Tafels Oefenen Deel 2 worden ook de tafel van 11 en 12 bij het oefenen betrokken.

 

Speelse oefeningen

De oefenboeken zijn speels van opzet, maar dienen wel hun doel: het steeds sneller en automatisch op kunnen noemen van tafelsommen. Oefeningen die aan bod komen:

Impressie Tafels Oefenen 1

Impressie Tafels Oefenen 2

 

Tafeltraining

Natuurlijk is het heel belangrijk om in snel tempo de tafels op te kunnen zeggen. Daarom zitten er in alle delen genoeg tafeltrainingen. Bij deze trainingen is het de bedoeling een wekker te zetten en binnen de tijd zoveel mogelijk sommen te maken. Elke ronde zou een kind verder moeten komen. Ook is op deze manier te zien bij welke tafels een kind vastloopt en welke dus beter geoefend moeten worden.

 

Heel belangrijk: oefenen ná het tafeldiploma

Tot slot is één ding heel belangrijk. Na het oefenen van de tafels voor het tafeldiploma, vergeten de meeste kinderen (en leerkrachten helaas ook) de tafels te blijven onderhouden. Het is heel belangrijk om de tafels regelmatig op te blijven  noemen.

In Tafels Oefenen Deel 3 is dan ook volop aandacht voor de rekenstrategieën die op de tafels volgen en waarvoor een goede beheersing van de tafels essentieel is. Bijvoorbeeld bij het rekenen met procenten, maten en gewichten en verhoudingstabellen.

Fragmenten deel 3

 

3 Tafels Oefenboeken

Er zijn in totaal 3 oefenboeken verkrijgbaar. Zowel in fysieke boekvorm als digitaal. Het combinatiepakket beslaat alle drie de oefenboeken en kan voordeliger worden aangeboden.

Tafels Oefenen deel 1 digitaal
€ 27
Leer de tafels van 1 tot en met 10
Zowel maaltafels als deeltafels
Spelenderwijs oefenen
Trainen op tijd
Tafels Oefenen deel 2 digitaal
€ 27
Onderhoud alle tafels
Leer de tafels van 11 en 12
Spelenderwijs oefenen
Trainen op tijd
Tafels Oefenen deel 3 digitaal
€ 27
Onderhoud alle tafels
Pas tafels toe in andere sommen
Tafels voor de bovenbouw
Uitgebreide voorbereiding
Tafels Oefenen Combi digitaal
€ 47
Alle oefenboeken verzameld
Klaar voor alle tafels op de basisschool
Bespaar ruim € 30
 
Tafels Oefenen deel 1 fysiek
€ 37
Leer de tafels van 1 tot en met 10
Zowel maaltafels als deeltafels
Spelenderwijs oefenen
Trainen op tijd
Tafels Oefenen deel 2 fysiek
€ 37
Onderhoud alle tafels
Leer de tafels van 11 en 12
Spelenderwijs oefenen
Trainen op tijd
Tafels Oefenen deel 3 fysiek
€ 37
Onderhoud alle tafels
Pas tafels toe in andere sommen
Tafels voor de bovenbouw
Uitgebreide voorbereiding
Tafels Oefenen Combi fysiek
€ 67
Alle oefenboeken verzameld
Klaar voor alle tafels op de basisschool
Handig werkboek