Een toets toetst of kinderen bepaalde leerstof begrepen hebben. De toets wordt altijd gemaakt door de methodemakers en soms door de leerkracht. Hoe leuk is het om dit om te draaien en kinderen een “toets” te laten maken? In het werkblad “Een quiz maken” leren kinderen vragen te formuleren en antwoorden te bedenken.

Door de quiz daadwerkelijk uit te voeren leren kinderen nieuwe personages en boeken kennen die ze ook willen lezen.

Download het werkblad

Hoe werkt dit werkblad?

In dit werkblad moeten leerlingen vijf vragen formuleren en de antwoorden benoemen. Ook moeten ze per vraag twee foute antwoorden geven. De vijf quizvragen kunnen verzameld worden en uiteindelijk leiden tot een klassikale quiz. Uiteraard kunnen kinderen ook in groepjes de quiz van elkaar afnemen.

De quizvragen worden verzameld op één blad, maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de vragen op kleine quizblaadjes te laten noteren.

De uitdaging zit hem voor kinderen in een aantal factoren, namelijk:

  • Hoe stel ik een vraag die niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk is?
  • Hoe leid ik klasgenoten om de tuin met foute antwoorden?
  • Hoe formuleer ik de vraag?

 

Koppeling met andere vakken

Het formuleren van een vraag is voor veel kinderen nog erg lastig. Een vraagzin beginnen met Hoe? Wat? Waarom? Wie? is lang niet zo vanzelfsprekend. Dit kan van tevoren worden geoefend, door kinderen de persoonsvorm te laten zoeken. Ze leren dan een zin vragend te maken.

Wanneer u dit te omslachtig vind, kunt u ook enkele vragen voordoen. Als u modelt nemen de kinderen doorgaans heel veel van u over.

 

Eisen en beoordeling

Als leerkracht is het prettig om handvatten te krijgen bij de beoordeling van de quizvragen. U kunt dan ook de volgende eisen stellen aan de vragen:

  • De vraag is op niveau van de klas;
  • De antwoordopties zijn logisch;
  • De formulering van de vraag en het antwoord is in goed Nederlands en logisch taalgebruik.

Quiz boekpromotie

Uitbreiding

In ons werkblad bieden we ruimte voor vijf vragen, maar dat kunnen er natuurlijk ook meer zijn. Een andere uitbreiding kunt u toepassen door de vragen (die door u goedgekeurd zijn) op een bepaald format te laten schrijven of digitaal in te voeren (denk aan een Powerpoint-presentatie). Zo ontstaat een grote, uitgebreide quiz die klassikaal of in kleine groepen uitgevoerd kan worden.

Voor kinderen is dit erg leuk, want ze zien hun vragen voorbij komen. Er wordt ook wezenlijk iets gedaan met hun creatie.

Door hier meer aandacht aan te schenken laat u zien dat u boekpromotie en lezen serieus neemt en dat enthousiasme kan leerlingen aansteken. Een andere leuke uitbreiding, die een taal- en mediaschool met deze quiz heeft gedaan, was een ouderquiz via de schoolblog. Tijdens de kinderboekenweek werden er vragen gesteld en konden ouders antwoorden. Het winnende gezin kreeg een boekpakket.

 

Aanvullingen

Heeft u op- of aanmerkingen of misschien andere ideeën voor deze opdracht? Laat het ons weten!