Als je op scholen komt en aan leerkrachten vraagt hoe ze kinderen aan het lezen krijgen, is het antwoord vaak dat ze “dan maar strips laten lezen”. Kinderen zijn kennelijk gek op strips en strips zijn een prima manier om in ieder geval leeskilometers te maken.

Maar als je boeken onder de aandacht wil brengen en als leerkracht meer wil doen met lezen, zul je toch een vertaalslag moeten maken. Dat kan met ons werkblad “Een stripverhaal maken”. Kinderen maken een stripverhaal over een scene van hun favoriete boek.

Download het werkblad

Hoe werkt dit werkblad?

Het stripverhaal vereist een voorbereiding. Kinderen moeten heel gericht een scene uitzoeken die ze in een stripverhaal willen tekenen. Dat doen ze door dit fragment in acht losse stukken te hakken. Zo ontstaat een duidelijke opzet voor het stripverhaal. Dat zullen ze ook in acht hokjes uit moeten tekenen.

Om de lezer van hun stipverhaal voor te bereiden moeten kinderen ook omschrijven wat er vooraf ging aan hun stripverhaal. Ze moeten dus goed op de hoogte zijn van hun boek en in een paar zinnen de situatie kunnen schetsen.

Daarna volgt het uittekenen van de strip. Kinderen moeten er hier op letten dat ze het niet te ingewikkeld maken voor zichzelf. Als ze de hoofdpersoon in hokje 1 heel ingewikkeld tekenen, moet dat nog een keer of zeven gebeuren. Het is dus slimmer om te kiezen voor een eenvoudiger figuur.

Het werkblad biedt ook nog ruimte voor een titel die er in leuke letters boven geschreven kan worden. Een aandachtspunt is het gebruik van tekst- en denkwolkjes. Kinderen tekenen vaak eerst het wolkje, waardoor de tekst niet helemaal past. Vertel dat ze beter het wolkje achteraf kunnen tekenen!

Strip wolkjes

Vaardigheden

De strip is misschien wel de grootste opdracht van boekpromotie. Er komen tal van vaardigheden bij kijken, namelijk:

  • De kinderen moeten een klein fragment zien te filteren uit het grotere geheel;
  • De kinderen moeten een stukje kunnen schrijven dat vooraf ging aan het fragment;
  • Er moet gepland worden wat er in ieder hokje te zien is;
  • De figuren moeten makkelijk te tekenen zijn, maar wel herkenbaar;
  • De tekstwolkjes kunnen niet al te vol te komen staan (kinderen moeten zuinig zijn met woorden);
  • De afwerking moet netjes zijn, want de strip moet lekker leesbaar zijn voor anderen.

 

Koppeling met andere vakken

Diverse taalmethodes staan stil bij stripverhalen. U kunt deze lessen koppelen aan boekpromotie. Uiteraard speelt ook tekenen een rol bij dit werkblad.

 

Eisen en beoordeling

Als leerkracht kunt u er bij deze activiteit op letten dat kinderen:

  • zich hebben voorbereid door van tevoren 8 hokjes in te vullen over hun fragment;
  • hun lezers voorbereid hebben op het fragment dat in strip is uitgebeeld;
  • netjes werken;
  • de tekst- en denkwolkjes goed hebben gebruikt.

 

Uitbreiding

Een leuke uitbreiding is om het stripverhaal te digitaliseren. Je kunt dan als leerkracht helpen door de losse onderdelen per plaatje te scannen, zodat kinderen met een programma zoals PowerPoint een diavoorstelling kunnen maken. Zo kunnen ze met tijdinstellingen de strip als een filmpje laten afspelen en zelfs inspreken! Op die manier wordt de strip nog levendiger en is er een product dat bijvoorbeeld op de schoolblog kan worden gepubliceerd.

 

Aanvullingen?

Heeft u aanvullingen voor deze activiteit? Laat het ons weten via een bericht of reactie!