Les 1

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Wenkbrauw – sprinkhaan – vinger

Fix de fout

Goede woorden: mengsel, onlangs, buurjongetje, gangetje, bedrading

Vul de zinnen aan

1 Gangetjes, schutting; 2 aanhalingstekens; 3 buurjongetje, mengsel

Woordensprong

Bijvoorbeeld: onlangs, mengsel, lang, wangen, longen

Woordenslang

Ingang, schutting, wenkbrauwen, mengsel, aanhalingstekens, bedrading, stengel, tong

Puzzel

1 frambozen, 2 eb, 3 kieuwen, 4 berucht, 5 grijs, 6 schipper, 7 uniform, 8 gangetjes

Woord: beweging

Werkwoorden 1

1 voltooide tijd, 2 verleden tijd, 3 tegenwoordige tijd, 4 tegenwoordige tijd, 5 verleden tijd

Werkwoorden 2

Houden

TT: ik hou, hij/zij/een ander houdt, wij (anderen) houden

VT: ik hield, hij/zij/ een ander hield, wij (anderen) hielden

Kiezen

TT: ik kies, hij/zij/een ander kiest, wij (anderen) kiezen

VT: ik koos, hij/zij/een ander koos, wij (anderen) kozen

Grammatica en woordsoorten 1

1 oom, krant, middag; 2 weekend, wedstrijd; 3 perron, man, trein

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: las, o: Oom Pieter

2 pv: speelden, o: We

3 pv: wacht, o: een man

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: Rick krijgt, Hakima vliegt

VT: Rick kreeg, Hakima vloog

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling. De zin mag vragend gesteld zijn en de woorden hoeven niet in de juiste volgorde te staan.

Voordbeelden: Rick krijgt een cadeau voor zijn verjaardag, Rick kreeg een cadeau voor zijn verjaardag, Morgen vliegt Hakima naar New York, Gisteren vloog Hakima naar Griekenland.

Les 2

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Vlaggetjes – brandje – schortje

Fix de fout

Goede woorden: dienblaadje, rijmpje, zaadje, stoeltje, buurjongetje

Vul de zinnen aan

1 rijmpje, schaapje, snoepje; 2 buurjongetje, dienblaadje; 3 stadje, brandje

Woordenwolken

Tandje, zaadje, dienblaadje, rijmpje, schortje, lichtje, sleuteltje, hartje, raampje

Puzzel

Eigen beoordeling

Maak zelf een rijmpje

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 verleden tijd, 2 tegenwoordige tijd, 3 voltooide tijd, 4 tegenwoordige tijd, 5 voltooide tijd.

Werkwoorden 2

Rijden

TT: ik rij(d), hij/zij/een ander rijdt, wij (anderen) rijden

VT: ik reed, hij/zij/ een ander reed, wij (anderen) reden

Zingen

TT: ik zing, hij/zij/een ander zingt, wij (anderen) zingen

VT: ik zong, hij/zij/een ander zong, wij (anderen) zongen

Grammatica en woordsoorten 1

1 spannende; 2 pittige, luie; 3 schitterende, mooie

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: werd, o: De spannende film

2 pv: was, o: Dat

3 pv: ligt, o: een schitterende diamant

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: Karim houdt, Magda werkt

VT: Karim hield, Magda werkte

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 3

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Windmolens – windrichting – grijsaard

Fix de fout

Goede woorden: hoofdletter, grijsaard, advies, dienblaadje, afscheid

Vul de zinnen aan

1 afscheid, grijsaard, beteuterd; 2 advies, brand; 3 onbekend, windmolens

Woordenslang

Windrichting, hoofdletter, meervoud, dienblaadje, beteuterd, hoed, eiland, advies

D of T?

Advies, meervoud, dienblaadje, ingewikkeld,

brandje, brandgang, onbekend, afscheid,

rapport, herfst, lafaard, kwaad,

dorst, woedend, iemand, ondeugend

Puzzel

1 ingewikkeld, 2 brandje, 3 vrijheid, 4 skelet, 5 advies, 6 tapijt, 7 sprint, 8 dorst

Woord: grijsaard

Werkwoorden 1

1 verleden tijd, 2 verleden tijd, 3 tegenwoordige tijd, 4 voltooide tijd, 5 tegenwoordige tijd.

Werkwoorden 2

Antwoorden

TT: ik antwoord, hij/zij/een ander antwoordt, wij (anderen) antwoorden

VT: ik antwoordde, hij/zij/ een ander antwoordde, wij (anderen) antwoordden

Moeten

TT: ik moet, hij/zij/een ander moet, wij (anderen) moeten

VT: ik moest, hij/zij/een ander moest, wij (anderen) moesten

Grammatica en woordsoorten 1

1 hw: werden, vd: gebeld; 2 hw: was, vd: geprint; 3 hw: is, vd: aangekomen

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: werden, o: De kinderen

2 pv: was, o: De toets

3 pv: komt, o: Opa

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: Tante Yolan bidt, De directeur zet

VT: Tante Yolan bad, De directeur zette

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 4

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Wenkbrauwen – toeschouwers – augurken

Fix de fout

Goede woorden: toeschouwers, gesnauw, meervoud, wantrouwig, gebouw

Vul de zinnen aan

1 gesnauw, zelfvertrouwen; 2 toeschouwers, verbouwing, schouwburg; 3 wantrouwig

Woordenslang

Wenkbrauwen, meervoud, sjouwen, zelfvertrouwen, oud, gesnauw, juffrouw, saus

AU of OU?

Kauwen, auteur, schouwburg, trouw

Meervoud, toeschouwers, zelfvertrouwen, nauwelijks

Pauze, houding, vrouwen, grauw

Kabeljauw, vouw, stout, automaat

Woordensprong

Bijvoorbeeld

bij OU: goud, zout, jou, gebouw, bouw, jouw, bout, touw, zoutje

bij AU: snauw, flauw, lauw, nauw, saus, auto

Werkwoorden 1

1 verleden tijd, 2 tegenwoordige tijd, 3 tegenwoordige tijd, 4 voltooide tijd, 5 verleden tijd.

Werkwoorden 2

Ontmoeten

TT: ik ontmoet, hij/zij/een ander ontmoet, wij (anderen) ontmoeten

VT: ik ontmoette, hij/zij/ een ander ontmoette, wij (anderen) ontmoetten

Verbieden

TT: ik verbied, hij/zij/een ander verbiedt, wij (anderen) verbieden

VT: ik verbood, hij/zij/een ander verbood, wij (anderen) verboden

Grammatica en woordsoorten 1

1 de, een, het; 2 een, de; 3 het, de, een, de

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: was, o: De dj

2 pv: lag, o: Het verlaten plein

3 pv: is, o: Het probleem

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: Arnold en Maryam dansen, De beer jaagt

VT: Arnold en Maryam dansten, De beer jaagde/ De beer joeg (beide goed)

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 5

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst                 

Schipper – scheve – ambacht

Fix de fout

Goede woorden: zichzelf, gekuch, windrichting, nieuwsbericht, stichting

Vul de zinnen aan

1 ambacht, klederdracht; 2 gekuch, schutting; 3 berucht, regelrecht, nieuwsbericht

Woordenslang

Bericht, specht, zichzelf, stichting, afscheid, toeschouwers, richting, scheve, tachtig

G of CH?

Scheve, schutting, tachtig, richting

Regelrecht, schipper, horloge, lekkage

Etage, zacht, college, dichtbij

Puzzel

1 ambacht, 2 recht, 3 bergachtig, 4 kuchen, 5 schutting, 6 schipper, 7 tachtig, 8 klederdracht

Woord: berichten

Werkwoorden 1

1 tegenwoordige tijd, 2 tegenwoordige tijd, 3 tegenwoordige tijd, 4 verleden tijd, 5 voltooide tijd

Werkwoorden 2

Ontmoeten

TT: ik beïnvloed, hij/zij/een ander beïnvloedt, wij (anderen) beïnvloeden

VT: ik beïnvloedde, hij/zij/ een ander beïnvloedde, wij (anderen) beïnvloedden

Praten

TT: ik praat, hij/zij/een ander praat, wij (anderen) praten

VT: ik praatte, hij/zij/een ander praatte, wij (anderen) praatten

Grammatica en woordsoorten 1

Eén man, twee mannen, één kastanje, tien kastanjes, één iglo, vier iglo’s, één trein, twee treinen, één harinkje, vier harinkjes, één huis, zes huizen

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: wijst, o: Wim

2 pv: is, o: Dit

3 pv: was, o: Het

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: Het gebeurt, De familie verandert

VT: Het gebeurde, De familie veranderde

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 6

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst                 

Kieuw(en) – Sneeuwvlok – Stuwmeer

Fix de fout

Goede woorden: schaduw, sneeuwvlok, kieuwen, schreeuwen, benieuwd

Vul de zinnen aan

1 nieuwsbericht, leeuwen; 2 stuwmeer; 3 sneeuwvlokken, sneeuwvlok

Woordenslang

Sneeuwvlokken, benieuwd, stuwmeer, nieuwsbericht, kieuwen, opnieuw, leeuwin

EEUW, IEUW of UW?

Sneeuwvlokken, kieuwen, ruw, opnieuw

Meeuwen, leeuwen, eeuwig, schreeuwen

Schaduw, duw, nieuwsbericht, zwaluw

Puzzel

Woordenrad 1: stuwmeer en kieuwen

Woordenrad 2: nieuws, leeuw en schuw

Werkwoorden 1

1 verleden tijd, 2 tegenwoordige tijd, 3 verleden tijd, 4 voltooide tijd, 5 tegenwoordige tijd

Werkwoorden 2

Mogen

TT: ik mag, hij/zij/een ander mag, wij (anderen) mogen

VT: ik mocht, hij/zij/ een ander mocht, wij (anderen) mochten

Zitten

TT: ik zit, hij/zij/een ander zit, wij (anderen) zitten

VT: ik zat, hij/zij/een ander zat, wij (anderen) zaten

Grammatica en woordsoorten 1

1 de, een, de, de; 2 de, het; 3 de, een, de

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: bezocht, o: De groep

2 pv: stond, o: De villa

3 pv: verkocht, o: De buurman

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: Gé giet, De sporter verzandt

VT: Gé goot, De sporter verzandde

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 7

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst                 

Schaduw – scheve – salaris

Fix de fout

Goede woorden: salaris, scheve, kwalijk, hopelijk, makelaar

Vul de zinnen aan

1 broze, garage; 2 hotel, scheve; 3 humor, makelaar, talloze

Woordenslang

Salaris, digitaal, makelaar, talloze, matige, humor, salamander, kwalijk, scheve, horizon

Omcirkelen

Matige, scheve, garage, salaris, humor, horizon, dove, makelaar, talloze

Galgje

Hopelijk, salamander, kwalijk, digitaal, salaris

Werkwoorden 1

1 tegenwoordige tijd, 2 tegenwoordige tijd, 3 tegenwoordige tijd, 4 voltooide tijd, 5 verleden tijd

Werkwoorden 2

Vergoeden

TT: ik vergoed, hij/zij/een ander vergoedt, wij (anderen) vergoeden

VT: ik vergoedde, hij/zij/ een ander vergoedde, wij (anderen) vergoedden

Hebben

TT: ik heb, hij/zij/een ander heeft, wij (anderen) hebben

VT: ik had, hij/zij/een ander had, wij (anderen) hadden

Grammatica en woordsoorten 1

1 oude, grote; 2 knappe, lieve; 3 vervuilde, vieze

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: maken, o: Ze

2 pv: verbeeldde, o: Harry

3 pv: meldt, o: De directeur van de school

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: De eend broedt, De coach prijst

VT: De eend broedde, De coacht prees

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 8

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst                 

Trekker – rogge – kajakken

Fix de fout

Goede woorden: gemekker, gesprekken, komma, spetters, sappig

Vul de zinnen aan

1 schipper, rogge; 2 misselijk, kajakken; 3 gemekker, gelukkig

Woordenslang

Slimmerik, misselijk, gemekker, schappen, intelligent, rogge, schipper, gesprekken

Omcirkelen

komma, rogge, lolly, misselijk, trekker, slimmerik, ridders, spetters, collectie

Puzzel

Eigen beoordeling.

Werkwoorden 1

1 tegenwoordige tijd, 2 tegenwoordige tijd, 3 voltooide tijd, 4 tegenwoordige tijd, 5 voltooide tijd

Werkwoorden 2

Grijpen

TT: ik grijp, hij/zij/een ander grijpt, wij (anderen) grijpen

VT: ik greep, hij/zij/ een ander greep, wij (anderen) grepen

Schrikken

TT: ik schrik, hij/zij/een ander schrikt, wij (anderen) schrikken

VT: ik schrok, hij/zij/een ander schrok, wij (anderen) schrokken

Grammatica en woordsoorten 1

1 hw: hebben, vd: gesloten; 2 hw: is, vd: verslonden; 3 hw: heeft, vd: verpest

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: kon, o: Het geitje

2 pv: was, o: De nerveuze tiener

3 pv: kunt, o: Je

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: De chauffeur vermijdt, De commissie luidt

VT: De chauffeur vermeed, De commissie luidde

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 9

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst                 

Frambozen – sportieve/ sportief – kalveren

Switchen

1 creatieve, doof; 2 gleuven, gleuf; 3 stroef, stroeve; 4 sportieve; 5 broze, nerveus

Vul de zinnen aan en gebruik de goede vorm

1 kalveren; 2 sportieve, frambozen; 3 scheve, creatief

Woorden die over blijven: broos en gleuf

Zinnen voor eigen beoordeling.

Woordenslang

Smoes, prijzen, reus, kalveren, framboos, stroef, creatieve, scheve, sportief, doof, nerveuze

Woordzoeker

Wijs – wijzen, sportief – sportieve, gleuven – gleuf, creatief – creatieve, doof – dive, stroef – stroeve, smoes – smoezen, broos – broze, wuif – wuiven, kalveren – kalf, verf – verven, stoof – stoven, roof – roven, slurf – slurven – golven – golf, saus – sauzen, frambozen – framboos, durven – durf

Antwoord: wattenstaafjes

Werkwoorden 1

1 tegenwoordige tijd, 2 voltooide tijd, 3 verleden tijd, 4 verleden tijd, 5 tegenwoordige tijd

Werkwoorden 2

Schaden

TT: ik schaad, hij/zij/een ander schaadt, wij (anderen) schaden

VT: ik schaadde, hij/zij/ een ander schaadde, wij (anderen) schaadden

Bedenken

TT: ik bedenk, hij/zij/een ander bedenkt, wij (anderen) bedenken

VT: ik bedacht, hij/zij/een ander bedacht, wij (anderen) bedachten

Grammatica en woordsoorten 1

1 de, de, het; 2 de, een, de, het; 3 het, de

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: haalde, o: De juf

2 pv: deden, o: De puntenslijpers

3 pv: maakte, o: Hij

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: Abdel laat, Romy bindt

VT: Abdel liet, Romy bond

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 10

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst                 

Beenderen – hersenen – goederentrein

Fix de fout

Goede worden: kalveren, middelen, liederen, maatregelen, stiekem

Vul de zinnen aan

1 bodem, adem, hersenen; 2 goederentrein, stiekem, hulpmiddelen; 3 naderen, liederen

Woordenslang

Beenderen, adem, bodem, maatregelen, goederentrein, hersenen, middelen, bodem

# –ELEN, –ENEN of –EREN

#ELEN: middelen, puzzelen, smokkelen

#ENEN: tekenen, hersenen

#EREN: beenderen, goederen, spetteren, mopperen, kliederen, kalveren, liederen

Puzzel

1 stiekem, 2 beenderen, 3 struikelen, 4 fluisteren, 5 hersenen, 6 bodem, 7 kalveren, 8 smokkelen, 9 regenen

Oplossing: knutselen

Werkwoorden 1

1 tegenwoordige tijd, 2 verleden tijd, 3 tegenwoordige tijd, 4 voltooide tijd, 5 verleden tijd

Werkwoorden 2

Gronden

TT: ik grond, hij/zij/een ander grondt, wij (anderen) gronden

VT: ik grondde, hij/zij/ een ander grondde, wij (anderen) grondden

Spreiden

TT: ik spreid, hij/zij/een ander spreidt, wij (anderen) spreidden

VT: ik spreidde, hij/zij/een ander spreidde, wij (anderen) spreidden

Grammatica en woordsoorten 1

Eén kies, drie kiezen; één saus, vijf sauzen; één ijsje, zes ijsjes; één auto, acht auto’s; één slurf, twee slurven; één ridder, vier ridders.

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: put, o: De rechercheur

2 pv: probeerde, o: De vogel

3 pv: bekladden, o: De kwajongens

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: De rechter besluit, De rechercheur ruikt

VT: De rechter besloot, De rechercheur rook

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 11

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Gelukkig(e) – digitaal – waterig(e)

Fix de fout

Goede woorden: digitaal, waterige, griezelig, hopelijk, kwalijk

Vul de zinnen aan

1 Hopelijk, kwalijk; 2 matige, rustig; 3 plezierig, digitaal

Woordenslang

Vrolijk, misselijke, matige, gelukkig, plechtig, pittig, digitaal, jeugdig, uiterlijk, wantrouwig

IGE of LIJKE

Vrolijke, wantrouwige, matige, misselijke, gelukkige, waterige, vreselijke, nuttige, moeilijke

Dobbelbingo

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 voltooide tijd, 2 tegenwoordige tijd, 3 tegenwoordige tijd, 4 verleden tijd, 5 tegenwoordige tijd

Werkwoorden 2

Stuiten

TT: ik stuit, hij/zij/een ander stuit, wij (anderen) stuiten

VT: ik stuitte, hij/zij/ een ander stuitte, wij (anderen) stuitten

Verwijzen

TT: ik verwijs, hij/zij/een ander verwijst, wij (anderen) verwijzen

VT: ik verwees, hij/zij/een ander verwees, wij (anderen) verwezen

Grammatica en woordsoorten 1

1 scheidsrechter, fluitje; 2 oom, tante, wereldreis, dagen, boot; 3 papa, nieuws, overvallers

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: let, o: Harriët

2 pv: verbond, o: Heavenley

3 pv: verschijnt, o: een stip

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: De timmerman meet, Mijn zus vist

VT: De timmerman mat, Mijn zus viste

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 12

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Lucifer – antilopen – digitaal

Fix de fout

Goede woorden: digitaal, antilopen, pilaar, idee, direct

Vul de zinnen aan

1 safari, antilopen, giraf; 2 lucifer, direct; 3 idee, digitaal

Woordenslang

Figuur, digitaal, rivier, direct, horizon, minuten, risico, ideaal, idee, iglo, conditie, positief

I of IE

Lucifer, direct, horizon

Siroop, idee, positief

Kritiek, klimaat, antilope

Uniform, figuur, risico

Puzzel

Woordenrad 1: digitaal en minuten

Woordenrad 2: riool, pilaar en direct

Werkwoorden 1

1 voltooide tijd, 2 tegenwoordige tijd, 3 tegenwoordige tijd, 4 voltooide tijd, 5 voltooide tijd

Werkwoorden 2

Wedden

TT: ik wed, hij/zij/een ander wedt, wij (anderen) wedden

VT: ik wedde, hij/zij/ een ander wedde, wij (anderen) wedden

Stijgen

TT: ik stijg, hij/zij/een ander stijgt, wij (anderen) stijgen

VT: ik steeg, hij/zij/een ander steeg, wij (anderen) stegen

Grammatica en woordsoorten 1

1 jarige, mooie; 2 eikenhouten, grote; 3 oude, zeldzame, buitenlandse

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: staat, o: Het

2 pv: zijn, o: De postzegels

3 pv: vergeet, o: Cornel

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: Cornel verzoekt, De chef verkiest

VT: Cornel verzocht, De chef verkoos

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 13

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Oceaan – provincie(s) – lucifer

Fix de fout

Goede woorden: recept, cement, provincie, medicijn, cijfer

Vul de zinnen aan

1 oceaan, circa; 2 recept, provincie; 3 incident, lucifers

Woordenslang

Provincie, recept, cider, lucifer, circus, officier, oceaan, cello, concert, december, cent

C of S?

Lucifer, provincie, precies

Cement, oceaan, circus

Cijfers, speciaal, succes,

Racen, circa, officier

Puzzel

1 recept, 2 cijfers, 3 citroen, 4 cider, 5 lucifer, 6 provincies, 7 oceaan, 8 cement, 9 pincet

Oplossing: producent

Werkwoorden 1

1 tegenwoordige tijd, 2 verleden tijd, 3 voltooide tijd, 4 verleden tijd, 5 tegenwoordige tijd

Werkwoorden 2

Vragen

TT: ik vraag, hij/zij/een ander vraagt, wij (anderen) vragen

VT: ik vroeg, hij/zij/ een ander vroeg, wij (anderen) vroegen

Treffen

TT: ik tref, hij/zij/een ander treft, wij (anderen) treffen

VT: ik trof, hij/zij/een ander trof, wij (anderen) troffen

Grammatica en woordsoorten 1

1 hw: zijn, vd: gezonken; 2 hw: hebben, vd: opgegeten, 3 hw: hebben, vd: gekregen

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: weten, o: We

2 pv: eten o: De kangoeroes

3 pv: krijgen, o: de toeristen

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: De reizigers trekken, De slager slijpt

VT: De reizigers trokken, De slager sleep

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.

Les 14

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Cobra – bioscoop – creatief

Fix de fout

Goede woorden: factor, creatief, cultuur, direct, actiefoto

Vul de zinnen aan

1 directeur, instructie, actiefoto; 2 direct, factor; 3 project, cultuur

Woordenslang

Product, chic, actief, cultuur, creatief, factor, code, collage, activiteit, democratie, risico

C of K?

Locatie, direct, directeur

Factor, tactiek, discotheek

Concert, viaduct, cactus

Collecte, bibliotheek, apotheker

Puzzel

Eigen beoordeling.

Werkwoorden 1

1 verleden tijd, 2 tegenwoordige tijd, 3 verleden tijd, 4 voltooide tijd, 5 verleden tijd

Werkwoorden 2

Wrijven

TT: ik wrijf, hij/zij/een ander wrijft, wij (anderen) wrijven

VT: ik wreef, hij/zij/ een ander wreef, wij (anderen) wreven

Bijten

TT: ik bijt, hij/zij/een ander bijt, wij (anderen) bijten

VT: ik beet, hij/zij/een ander beet, wij (anderen) beten

Grammatica en woordsoorten 1

1 de, de, het; 2 de, de, de; 3 een, de

Grammatica en woordsoorten 2

1 pv: wapperen, o: De vlaggetjes

2 pv: vieren o: we

3 pv: schaatste, o: mijn moeder

Grammatica en woordsoorten 3

De zinnen beginnen als volgt.

TT: De kat ligt, Inge doet

VT: De kat lag, Inge deed

De verdere invulling van de zin is ter eigen beoordeling.