In het rekenonderwijs wordt veel aandacht geschonken aan ordenen van getallen. Dit komt ieder jaar op de Cito-toets terug. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de begrippen:

 

In groep 3 maken kinderen het onderscheid tussen groter en kleiner met een vogelbekje. Het vogelbekje gaat open naar de meeste wormen. Dus:

  • 33 > 21
  • 24 < 26
  • 23 = 23

 

Wanneer het aantal gelijk is, weet het vogeltje niet welke het moet kiezen en is dus de twijfel uitgebeeld met een =.

 

Getallen worden in latere jaren ook geordend op een zogenaamde getallenlijn. In zo’n lijn geven streepjes de getallen aan. Een getallenlijn begint links met het kleinste getal en eindigt rechts met het grootste getal.

 

Voorbeelden van het getallenlijnen:

Voorbeelden getallenlijn