Naast rekenen zijn taal en spelling vakken waar het op de basisschool hoofdzakelijk omdraait. Binnen taal en spelling wordt weer onderscheid gemaakt in vakken als begrijpend lezen en woordenschat en spelling en grammatica. Deze komen allemaal terug op de Cito-toets. Denk hierbij aan zinsontleding en woordsoorten. In de kennisbank over taal en spelling zijn de meest gestelde vragen centraal gesteld.