Cito oefenen groep 7Groep 7 is een belangrijk jaar. Sommige leerkrachten en ouders zijn van mening dat groep 7 nog beslissender is dan groep 8. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Cito-scores van groep 6 en 7 al meetellen op het advies voor de middelbare school. De leerkracht van groep 8 neemt die scores mee. Maar ook de Entreetoets wordt in groep 7 afgenomen. De score van de Entreetoets geeft al een heel duidelijke indicatie van welk niveau het kind op het voortgezet onderwijs aan zou kunnen.

In dit artikel worden de Cito-toetsen in groep 7 besproken, net als de Entreetoets.

 

Afname Cito-toetsen in groep 7

In dit overzicht is vermeld welke Cito-toetsen kinderen in groep 7 zullen maken. Ook is aangegeven wanneer de toets in kwestie plaatsvindt.

 • Rekenen-Wiskunde M7 (januari/ februari) en E7 (mei/ juni)
 • Technisch lezen M7 (januari/ februari) en E7 (mei/ juni)
 • Woordenschat M7 (januari/ februari) en E7 (mei/ juni)
 • Spelling M7 (januari/ februari) en E5 (mei/ juni)
 • Begrijpend lezen M7 (mei/ juni)
 • Entreetoets E7 (april/mei)

 

Cito-toets rekenen in groep 7

In groep 7 is de Cito-toets rekenen opgebouwd uit drie delen. In deel 1 en 3 mogen de kinderen kladpapier en een liniaal gebruiken, in deel 2 is het hoofdrekenen. Daardoor is er een belangrijk verschil tussen beide toetsen.

Vaardigheden die verder getoetst worden tijdens de Cito-toets rekenen in groep 7 zijn:

 • Rekenen met grote getallen;
 • Contextsommen (redactiesommen);
 • Rekenen met procenten, kommagetallen en breuken;
 • Ordenen van getallen op de getallenlijn (kommagetallen en breuken);
 • De vertaling van procent naar breuk en naar kommagetal;
 • Staartdelingen (deelsommen);
 • Herhaald optellen en aftrekken (hoofdrekenen);
 • Rekenen met geld;
 • Rekenen met (inhouds)maten en gewichten.

De toets in groep 7 staat bekend als een vrij pittige toets. De toetsen in groep 7 zijn sowieso pittig, omdat er maar liefst negen Cito-toetsen voor rekenen worden afgenomen (drie op de toets M7, drie op de toets E7 en drie op de Entreetoets).

Kinderen krijgen in groep 7 nog wel uitgebreide instructie over deze items. In principe zijn dit ook de laatste strategieën die ze aangeleerd krijgen. In groep 8 worden die verstevigd en herhaald.

 

Cito-toets technisch lezen in groep 7

Technisch lezen wordt in groep 7 uitgevoerd net als de toets in groep 6. Kinderen moeten lege plekken opvullen door te bepalen welke woorden daar horen.

Andere leestoetsen worden uitgevoerd als de kinderen nog niet AVI-uit zijn of een te lage score op de DMT hebben.

 

Cito-toets woordenschat groep 7

In groep 7 vinden ook twee woordenschattoetsen plaats. De toetsen bestaan uit twee delen. Op dag 1 wordt het eerste deel gemaakt en op dag 2 het tweede deel. De woorden worden wederom aangeleerd in de les, of los. De meeste taalmethodes besteden veel aandacht aan woordenschatonderwijs. Er zijn op internet ook veel programma’s te vinden die het woordenschatonderwijs van kinderen verbeteren.

 

Cito-toets spelling groep 7

De Cito-toets spelling bestaat in groep 7 uit twee delen. Althans, in de E7 toets. Daar komen spelling van woorden terug en werkwoordspelling.

Wat betreft de spellingtoets, verschilt die niet veel van voorgaande jaren. De kinderen moeten aangeven welk van de vier woorden fout geschreven is, of welk woord ingevuld zou moeten worden.

De toets voor werkwoordspelling begint met een dictee. De kinderen schrijven dan 32 woorden op. Afhankelijk van de score (meer of minder goed dan 18) maken de kinderen vervolg 1 (teveel fout) of vervolg 2 (voldoende tot goed). Deze toets bestaat weer uit meerkeuzevragen, die volledig gericht zijn op werkwoordspelling. Het is hierbij dus zaak dat kinderen een aantal zaken kennen, namelijk:

 • Tegenwoordige en verleden tijd;
 • De regels van het Kofschip-X;
 • Sterke en zwakke werkwoorden (klankveranderende of klankvaste werkwoorden)
 • De regels van werkwoorden en hulpwerkwoorden;
 • Zinsdelen kunnen benoemen

 

Cito-toets begrijpend lezen groep 7

In groep 7 wordt ook begrijpend lezen gegeven. Op niveau lezen de kinderen een tekst. Wanneer zij een hoge score halen, maken zij vervolg 2. Bij een lage score wordt vervolg 1 gemaakt.

De Cito-toets voor begrijpend lezen telt mee voor het schooladvies van de Cito, nog zwaarder dan die in groep 6.

Oefenen voor begrijpend lezen kan door veel kranten te lezen en tekstbegrip eigen te maken. Het gaat in groep 7 weer om grote stukken tekst, waar kinderen door kunnen dichtklappen. Hierop voorbereiden kan helpen om de toets beter te maken.

 

Entreetoets groep 7

De Entreetoets in groep 7 is een belangrijke toets. Gedurende vijf dagen (ochtenden) maken de kinderen de taken die in het boekje voor de Entreetoets staan. Vakken die aan de orde zijn:

Alle vaardigheden die kinderen tot en met halverwege groep 7 hebben geleerd passeren de revue. Afhankelijk van hoe de school besluit de toets in te zetten, wordt deze door de leerkracht of door Cito nagekeken. Cito doet hier vaak een voorlopig advies bij, voor de leerkracht. Of ouders dit in te zien krijgen is aan de school.

De Entreetoets is voor een groot percentage bepalend voor het schooladvies. Het is namelijk een toets die op alle fronten test waar een kind staat in de ontwikkeling. Leerkrachten hebben daar veel aan.

Op veel scholen wordt de score van de Entreetoets nog meer gebruikt dan de score van de Eindtoets, in ieder geval voor 2015 – toen deze naar april werd verplaatst. Sindsdien is de Entreetoets nog belangrijker geworden.

Lees meer over de Entreetoets in groep 7.

 

Oefenen voor de Cito-toets in groep 7

Het kan geen kwaad om voor de Cito-toets in groep 7 te oefenen. Vaak vinden kinderen het fijn om de strategieën en categorieën nog eens onder ogen te krijgen. Bureau Bijles ontwikkelde speciaal voor de Entreetoets een oefenpakket. Datzelfde oefenpakket kan ook gebruikt worden om de gewone Cito-toets te oefenen in groep 7, aangezien die van hetzelfde niveau zijn.

Door te oefenen kunnen kinderen net het verschil maken op de toets zelfs, omdat ze alerter zijn en de stof nog maar kort ervoor hebben herzien.

Bekijk het oefenpakket voor groep 7